Israël Blog

Conflict tussen Israël en Palestina: Een Tijdlijn

Al decennialang is het conflict tussen Israël en Palestina een van de meest complexe en langdurige conflicten in de wereldgeschiedenis. Het conflict heeft geleid tot duizenden doden, miljoenen vluchtelingen en een voortdurende spanning in de regio. In dit artikel zullen we een tijdlijn presenteren van de belangrijkste gebeurtenissen in het conflict tussen Israël en Palestina.

1917-1947: Britse overheersing en de oprichting van Israël

In 1917 veroverde het Britse leger Palestina op het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1922 kreeg Groot-Brittannië het mandaat over Palestina van de Volkenbond. In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw nam de immigratie van Joden naar Palestina toe, wat leidde tot spanningen tussen de Joodse en Arabische gemeenschappen. In 1947 besloot de Verenigde Naties om Palestina op te delen in een Joodse en een Arabische staat. De Joden accepteerden het plan, maar de Arabieren verwierpen het en begonnen een gewapende opstand.

1948-1967: Eerste Arabisch-Israëlische oorlog en bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza

In 1948 riepen de Joden de staat Israël uit, wat leidde tot een oorlog met de Arabische buurlanden. Israël won de oorlog en bezette het grootste deel van Palestina, terwijl de Westelijke Jordaanoever en Gaza onder controle kwamen van Jordanië en Egypte. In 1967 brak de Zesdaagse Oorlog uit tussen Israël en de Arabische buurlanden. Israël won opnieuw en bezette de Westelijke Jordaanoever, Gaza, Oost-Jeruzalem, de Golanhoogten en de Sinaï-woestijn.

1970-1993: PLO en Oslo-akkoorden

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) onder leiding van Yasser Arafat actief in het voeren van guerrilla-oorlog tegen Israël. In 1987 brak de Eerste Intifada uit, een Palestijnse opstand tegen de Israëlische bezetting. In 1993 sloten Israël en de PLO de Oslo-akkoorden, waarin werd afgesproken dat de PLO de staat Israël zou erkennen en dat er een Palestijnse staat zou worden opgericht op de Westelijke Jordaanoever en Gaza.

2000-2005: Tweede Intifada en terugtrekking uit Gaza

In 2000 brak de Tweede Intifada uit, een gewapende opstand van de Palestijnen tegen de Israëlische bezetting. De opstand duurde tot 2005 en leidde tot duizenden doden aan beide kanten. In 2005 trok Israël zich terug uit de Gazastrook, maar bleef de controle over de grenzen en de lucht- en zeehaven behouden.

2006-heden: Hamas en voortdurende spanningen

In 2006 won de islamitische beweging Hamas de Palestijnse verkiezingen en nam de controle over de Gazastrook over. Sindsdien zijn er voortdurende spanningen tussen Hamas en Israël, met regelmatige raketaanvallen vanuit Gaza en Israëlische militaire operaties in de Gazastrook. In 2014 brak er een oorlog uit tussen Israël en Hamas, waarbij meer dan 2.000 Palestijnen en 70 Israëli’s omkwamen.

Conclusie

Het conflict tussen Israël en Palestina is een complex en langdurig conflict dat al meer dan een eeuw duurt. De tijdlijn van gebeurtenissen laat zien hoe het conflict zich heeft ontwikkeld en hoe het tot op de dag van vandaag voortduurt. Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor dit conflict, maar het is belangrijk dat beide partijen blijven streven naar vrede en een rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse kwestie.

Gerelateerde onderwerpen