Israël Blog

Conflict tussen Israël en Palestina: Een Tijdlijn

Al decennia lang is er een conflict gaande tussen Israël en Palestina. Het conflict begon in de late 19e eeuw, toen Joodse immigranten zich begonnen te vestigen in Palestina, dat toen onderdeel was van het Ottomaanse Rijk. Het conflict heeft sindsdien vele vormen aangenomen en heeft geleid tot talloze gewelddadige confrontaties tussen de twee partijen. In dit artikel zullen we een tijdlijn bekijken van de belangrijkste gebeurtenissen in het conflict tussen Israël en Palestina.

1917-1947: Britse overheersing en de oprichting van Israël

In 1917 veroverden de Britten Palestina op de Ottomanen tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de jaren die volgden, begonnen Joodse immigranten zich te vestigen in Palestina, wat leidde tot spanningen tussen de Joden en de Arabische bevolking. In 1947 besloot de Verenigde Naties om Palestina op te delen in een Joodse en een Arabische staat. De Joden accepteerden het plan, maar de Arabieren verwierpen het en begonnen een gewapende opstand.

1948-1967: Eerste Arabisch-Israëlische Oorlog en bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza

In 1948 verklaarde Israël zijn onafhankelijkheid, wat leidde tot een oorlog met de Arabische buurlanden. Israël won de oorlog en bezette de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Honderdduizenden Palestijnen vluchtten of werden verdreven uit hun huizen en dorpen. In de jaren die volgden, begon Israël nederzettingen te bouwen in de bezette gebieden, wat leidde tot verdere spanningen tussen Israël en de Palestijnen.

1967-1993: Zesdaagse Oorlog en Oslo-akkoorden

In 1967 brak de Zesdaagse Oorlog uit tussen Israël en zijn Arabische buurlanden. Israël won de oorlog en bezette de Sinaï, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. In de jaren die volgden, begon de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) onder leiding van Yasser Arafat een gewapende strijd tegen Israël. In 1993 bereikten Israël en de PLO een akkoord in Oslo, waarbij Israël de Palestijnen zelfbestuur gaf in de bezette gebieden.

2000-2005: Tweede Intifada en terugtrekking uit Gaza

In 2000 brak de Tweede Intifada uit, een gewapende opstand van de Palestijnen tegen de Israëlische bezetting. De opstand duurde vijf jaar en kostte duizenden levens aan beide zijden. In 2005 trok Israël zich terug uit de Gazastrook, waarbij alle Joodse nederzettingen werden ontruimd. De Palestijnen hoopten dat dit het begin zou zijn van een onafhankelijke Palestijnse staat, maar dat gebeurde niet.

2006-heden: Hamas en verdere uitbreiding van nederzettingen

In 2006 won de islamitische beweging Hamas de Palestijnse verkiezingen en nam de controle over de Gazastrook over. Israël en de internationale gemeenschap beschouwen Hamas als een terroristische organisatie en hebben de banden verbroken. In de jaren die volgden, breidde Israël zijn nederzettingen uit in de bezette gebieden, wat leidde tot verdere spanningen met de Palestijnen. Ondertussen zijn er talloze gewelddadige confrontaties geweest tussen Israël en Hamas, waaronder drie oorlogen in Gaza in 2008-2009, 2012 en 2014.

Conclusie

Het conflict tussen Israël en Palestina is een complex en langdurig conflict dat vele levens heeft gekost en nog steeds voortduurt. Hoewel er in de loop der jaren verschillende vredesinitiatieven zijn geweest, is er nog steeds geen oplossing gevonden voor het conflict. Het is duidelijk dat er meer inspanningen nodig zijn om een duurzame vrede te bereiken tussen Israël en Palestina.

Gerelateerde onderwerpen