Israël Blog

Conflict tussen Israël en Palestina: Een Tijdlijn

Israël Informatie

Al decennialang is het conflict tussen Israël en Palestina een van de meest complexe en langdurige conflicten in de wereldgeschiedenis. Het conflict heeft geleid tot talloze gewelddadige confrontaties, politieke spanningen en menselijk leed. In dit artikel zullen we een tijdlijn presenteren van de belangrijkste gebeurtenissen die hebben geleid tot het huidige conflict tussen Israël en Palestina.

1917-1947: Britse overheersing en de oprichting van Israël

In 1917 veroverde het Britse leger Palestina op het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Britten kregen de controle over het gebied en beloofden de oprichting van een Joods thuisland in Palestina in de Balfour-verklaring van 1917. Dit leidde tot een toename van de Joodse immigratie naar Palestina, wat leidde tot spanningen tussen de Joodse en Arabische gemeenschappen in het gebied.

In 1947 stelde de Verenigde Naties een plan voor om Palestina te verdelen in een Joodse en een Arabische staat. De Joodse gemeenschap accepteerde het plan, maar de Arabische gemeenschap verwierp het en begon een gewapende opstand tegen de Britse overheersing en de Joodse gemeenschap.

1948-1967: Eerste Arabisch-Israëlische oorlog en bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza

In 1948 riep Israël zijn onafhankelijkheid uit en begon de Eerste Arabisch-Israëlische oorlog. Israël won de oorlog en nam de controle over het grootste deel van Palestina, terwijl de Westelijke Jordaanoever en Gaza onder controle kwamen van Jordanië en Egypte.

In 1967 begon de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en de Arabische landen. Israël won de oorlog en nam de controle over de Westelijke Jordaanoever en Gaza over van Jordanië en Egypte. Dit leidde tot de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Gaza door Israël, wat tot op de dag van vandaag voortduurt.

1970-1993: Palestijnse bevrijdingsbeweging en Oslo-akkoorden

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw ontstond de Palestijnse bevrijdingsbeweging, geleid door de Palestijnse leider Yasser Arafat. De beweging voerde gewapende strijd tegen Israël en pleitte voor de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat.

In 1993 bereikten Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) een akkoord, bekend als de Oslo-akkoorden. Het akkoord voorzag in de oprichting van een Palestijnse Autoriteit en de terugtrekking van Israël uit delen van de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Het akkoord werd echter niet volledig uitgevoerd en leidde tot verdere spanningen tussen Israël en de Palestijnen.

2000-2005: Tweede Intifada en terugtrekking uit Gaza

In 2000 brak de Tweede Intifada uit, een gewapende opstand van de Palestijnen tegen de Israëlische bezetting. De opstand duurde vijf jaar en leidde tot duizenden doden aan beide zijden.

In 2005 trok Israël zich terug uit de Gazastrook, waarbij alle Israëlische nederzettingen werden ontruimd. Dit werd gezien als een stap in de richting van een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen, maar het leidde niet tot een einde van het conflict.

2006-heden: Hamas en Gaza-oorlogen

In 2006 won de Palestijnse islamitische beweging Hamas de verkiezingen in de Gazastrook. Hamas wordt door Israël en veel westerse landen beschouwd als een terroristische organisatie vanwege haar gewelddadige acties tegen Israël.

Sinds 2006 zijn er verschillende oorlogen uitgebroken tussen Israël en Hamas in de Gazastrook. Deze oorlogen hebben geleid tot duizenden doden en gewonden aan beide zijden en hebben de spanningen tussen Israël en de Palestijnen verder verhoogd.

Conclusie

Het conflict tussen Israël en Palestina is een complex en langdurig conflict dat al decennialang voortduurt. De geschiedenis van het conflict is gekenmerkt door gewelddadige confrontaties, politieke spanningen en menselijk leed. Hoewel er in de loop der jaren verschillende vredesinitiatieven zijn geweest, is er nog steeds geen duurzame oplossing gevonden voor het conflict. Het is duidelijk dat er meer inspanningen nodig zijn om een einde te maken aan het conflict en een vreedzame oplossing te vinden voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

Gerelateerde onderwerpen