Israël Blog

Het Israel van Heertje en Bromet

Het Israel van Heertje en Bromet is een documentaire die in 2010 werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. De documentaire is gemaakt door cabaretier Raoul Heertje en filmmaker Frans Bromet en gaat over hun reis naar Israel. Het doel van de reis was om te onderzoeken hoe het is om als Jood in Israel te leven en hoe het land omgaat met de Palestijnse kwestie.

De reis

Heertje en Bromet reisden in 2009 naar Israel en bezochten verschillende plaatsen, waaronder Jeruzalem, Tel Aviv en de Westelijke Jordaanoever. Tijdens hun reis spraken ze met verschillende mensen, zowel Joden als Palestijnen, om een beter beeld te krijgen van de situatie in het land.

Een van de opvallende momenten in de documentaire is wanneer Heertje en Bromet een bezoek brengen aan de Westelijke Jordaanoever. Hier spreken ze met een Palestijnse man die vertelt over de moeilijkheden die hij dagelijks ondervindt door de aanwezigheid van de Israëlische nederzettingen. Hij vertelt dat hij zijn land niet kan bewerken omdat het land is afgezet met prikkeldraad en dat hij geen toestemming krijgt om zijn huis uit te breiden.

Heertje en Bromet spreken ook met een Israëlische kolonist die in een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever woont. Hij vertelt dat hij zich veilig voelt in de nederzetting en dat hij vindt dat het land van hem is omdat het in de Bijbel staat. Hij zegt dat de Palestijnen geen recht hebben op het land omdat zij niet in de Bijbel worden genoemd.

De reacties

De documentaire zorgde voor veel reacties in Nederland. Sommige mensen vonden dat Heertje en Bromet een eenzijdig beeld schetsten van Israel en dat ze te weinig aandacht besteedden aan de veiligheidssituatie in het land. Anderen vonden juist dat de documentaire een goed beeld gaf van de situatie in Israel en dat het belangrijk is om ook de Palestijnse kant van het verhaal te laten zien.

Heertje en Bromet zelf waren ook verrast door de reacties op de documentaire. Ze hadden niet verwacht dat het zo’n gevoelig onderwerp zou zijn en dat mensen zo heftig zouden reageren. Toch zijn ze blij dat ze de documentaire hebben gemaakt en dat ze hebben kunnen laten zien hoe complex de situatie in Israel is.

Conclusie

Het Israel van Heertje en Bromet is een documentaire die een goed beeld geeft van de situatie in Israel. Door te spreken met zowel Joden als Palestijnen laten Heertje en Bromet zien hoe complex de situatie is en hoe moeilijk het is om tot een oplossing te komen. De documentaire zorgde voor veel reacties in Nederland, maar heeft ook bijgedragen aan een beter begrip van de situatie in Israel.

Gerelateerde onderwerpen