Israël Blog

Israel 1967: De Zesdaagse Oorlog en de gevolgen

Israël Informatie

Israel 1967 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van het Midden-Oosten. In juni van dat jaar brak de Zesdaagse Oorlog uit tussen Israel en de Arabische landen Egypte, Syrië en Jordanië. Deze oorlog had grote gevolgen voor de regio en heeft tot op de dag van vandaag invloed op de politieke situatie in het Midden-Oosten.

De aanloop naar de oorlog

De spanningen tussen Israel en de Arabische landen waren al lange tijd hoog. In 1967 escaleerde de situatie toen Egypte troepen stuurde naar de Sinaï-woestijn, die tot dan toe onder controle stond van de VN-vredesmacht. Israel zag dit als een bedreiging en mobiliseerde zijn eigen troepen. Ook Syrië en Jordanië sloten zich aan bij Egypte en stuurden troepen naar de grens met Israel.

Op 5 juni 1967 begon Israel met een verrassingsaanval op de luchtmacht van Egypte. Deze aanval was zeer succesvol en binnen enkele uren waren de meeste Egyptische vliegtuigen vernietigd. Ook de luchtmacht van Syrië en Jordanië werd aangevallen. Hierdoor kreeg Israel de controle over het luchtruim en kon het zijn troepen veilig verplaatsen.

De oorlog

Na de aanval op de luchtmacht begon Israel met een grondoffensief. De troepen rukten op naar de Sinaï-woestijn en de Gazastrook. Ook de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem werden veroverd op Jordanië. In de Golanhoogten, die onder controle stonden van Syrië, vond een hevige strijd plaats. Na zes dagen van gevechten tekenden de partijen een wapenstilstand.

De Zesdaagse Oorlog was een grote overwinning voor Israel. Het land had zijn territorium uitgebreid en controleerde nu de Sinaï-woestijn, de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten. Ook had Israel de controle over de heilige plaatsen in Jeruzalem, zoals de Klaagmuur en de Tempelberg.

De gevolgen van de oorlog

De Zesdaagse Oorlog had grote gevolgen voor de regio en de wereldpolitiek. Voor Israel betekende de oorlog een uitbreiding van zijn territorium, maar ook een verhoogde spanning met de Arabische landen. De veroverde gebieden werden niet erkend door de internationale gemeenschap en de Palestijnen begonnen een strijd voor hun eigen staat.

Voor de Arabische landen was de oorlog een grote nederlaag. Egypte, Syrië en Jordanië hadden grote verliezen geleden en hun militaire macht was sterk verminderd. Ook was de Arabische eenheid verbroken, omdat de landen niet gezamenlijk hadden opgetreden tegen Israel.

De Zesdaagse Oorlog had ook gevolgen voor de wereldpolitiek. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie waren betrokken bij de oorlog en probeerden hun invloed in de regio te vergroten. Ook werd de oorlog gezien als een belangrijk moment in de Koude Oorlog, omdat de Verenigde Staten Israel steunden en de Sovjet-Unie de Arabische landen.

De nasleep van de oorlog

De veroverde gebieden werden door Israel bezet en er ontstond een conflict met de Palestijnen. Zij eisten een eigen staat in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. In 1978 werd er een vredesakkoord gesloten tussen Israel en Egypte, waarbij Israel de Sinaï-woestijn terug gaf aan Egypte. In 1994 werd er een vredesakkoord gesloten tussen Israel en Jordanië, waarbij Israel de controle over de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem behield.

De Golanhoogten zijn nog steeds in handen van Israel en er is nog steeds geen oplossing voor het conflict tussen Israel en de Palestijnen. De Zesdaagse Oorlog heeft dus nog steeds invloed op de politieke situatie in het Midden-Oosten en er is nog steeds geen duurzame vrede bereikt.

Conclusie

De Zesdaagse Oorlog van 1967 was een belangrijk moment in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Israel behaalde een grote overwinning en breidde zijn territorium uit, maar de oorlog had ook grote gevolgen voor de regio en de wereldpolitiek. De veroverde gebieden werden niet erkend door de internationale gemeenschap en er ontstond een conflict met de Palestijnen. De oorlog heeft nog steeds invloed op de politieke situatie in het Midden-Oosten en er is nog steeds geen duurzame vrede bereikt.

Gerelateerde onderwerpen