Israël Blog

Israel at War: Een Overzicht van de Recente Conflicten

Israël is een land dat al decennialang in een staat van oorlog verkeert. Sinds de oprichting van de staat in 1948 heeft Israël te maken gehad met talloze conflicten en oorlogen met zijn buurlanden en andere vijanden. In dit artikel zullen we een overzicht geven van de recente conflicten waar Israël bij betrokken is geweest.

De Gaza-oorlogen

Een van de meest bekende en langdurige conflicten waar Israël bij betrokken is geweest, is de Gaza-oorlog. Dit conflict begon in 2008 en duurde tot 2014, met verschillende uitbarstingen van geweld in de tussenliggende jaren.

De Gaza-oorlog begon toen Israël besloot om een einde te maken aan de raketaanvallen van Hamas, de Palestijnse groepering die de Gazastrook controleert. Israël lanceerde een grootschalige militaire operatie om Hamas te verdrijven en de raketlanceerinstallaties te vernietigen.

De oorlog duurde 22 dagen en resulteerde in de dood van meer dan 1.400 Palestijnen en 13 Israëli’s. Het conflict eindigde met een wapenstilstand, maar de spanningen tussen Israël en Hamas bleven hoog en er waren verschillende uitbarstingen van geweld in de jaren daarna.

De Syrische Burgeroorlog

Israël is ook betrokken geraakt bij de Syrische burgeroorlog, die in 2011 begon. Israël heeft zich niet rechtstreeks in het conflict gemengd, maar heeft wel verschillende aanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië.

Israël heeft verklaard dat het deze aanvallen heeft uitgevoerd om te voorkomen dat Iran en zijn bondgenoten, waaronder Hezbollah, geavanceerde wapens naar Syrië zouden sturen. Israël is ook bezorgd over de aanwezigheid van Iran en zijn bondgenoten in Syrië en heeft herhaaldelijk gewaarschuwd dat het niet zal toestaan dat Iran zich permanent in Syrië vestigt.

De Israëlisch-Libanese Oorlog van 2006

In 2006 was Israël betrokken bij een oorlog met Hezbollah, de Libanese militante groepering die door Iran wordt gesteund. Het conflict begon toen Hezbollah twee Israëlische soldaten ontvoerde en Israël reageerde met een grootschalige militaire operatie in Libanon.

De oorlog duurde 34 dagen en resulteerde in de dood van meer dan 1.000 Libanezen en 160 Israëli’s. Het conflict eindigde met een wapenstilstand, maar de spanningen tussen Israël en Hezbollah bleven hoog en er waren verschillende uitbarstingen van geweld in de jaren daarna.

De Tweede Intifada

De Tweede Intifada was een Palestijnse opstand die begon in 2000 en duurde tot 2005. Het conflict begon toen de toenmalige Israëlische premier Ariel Sharon de Tempelberg in Jeruzalem bezocht, een heilige plaats voor zowel joden als moslims.

De opstand resulteerde in de dood van meer dan 3.000 Palestijnen en 1.000 Israëli’s. Het conflict eindigde met een wapenstilstand, maar de spanningen tussen Israël en de Palestijnen bleven hoog en er waren verschillende uitbarstingen van geweld in de jaren daarna.

De Eerste Golfoorlog

In 1991 was Israël betrokken bij de Eerste Golfoorlog, een conflict tussen Irak en een door de Verenigde Staten geleide coalitie. Irak lanceerde verschillende Scud-raketten op Israël, wat resulteerde in de dood van 2 Israëli’s en de evacuatie van duizenden burgers.

Israël reageerde niet op de aanvallen, omdat de Verenigde Staten Israël hadden gevraagd om zich niet in het conflict te mengen om de Arabische landen in de coalitie niet te verliezen.

Conclusie

Israël is een land dat al decennialang in een staat van oorlog verkeert. De recente conflicten waar Israël bij betrokken is geweest, zijn onder meer de Gaza-oorlogen, de Syrische burgeroorlog, de Israëlisch-Libanese oorlog van 2006, de Tweede Intifada en de Eerste Golfoorlog.

Deze conflicten hebben geleid tot duizenden doden en hebben de spanningen tussen Israël en zijn buurlanden en vijanden verhoogd. Hoewel er af en toe wapenstilstanden zijn bereikt, blijven de spanningen hoog en is er altijd het risico op een nieuwe uitbarsting van geweld.

Gerelateerde onderwerpen