Israël Blog

Israel-Jordan Border Closed: Wat is er aan de hand?

De grens tussen Israël en Jordanië is al enige tijd gesloten. Dit heeft geleid tot veel onrust en onzekerheid bij de mensen die afhankelijk zijn van deze grensovergang. In dit artikel zullen we de redenen achter de sluiting van de grens onderzoeken en de gevolgen ervan bespreken.

Waarom is de grens gesloten?

De grens tussen Israël en Jordanië is gesloten sinds januari 2020. De reden hiervoor is dat Jordanië de leaseovereenkomst voor twee gebieden in de grensregio niet heeft verlengd. Deze gebieden zijn Naharayim en Tzofar, die beide belangrijk zijn voor de landbouw en het toerisme in Israël.

De leaseovereenkomst voor Naharayim werd in 1994 ondertekend als onderdeel van het vredesverdrag tussen Israël en Jordanië. Het gebied omvatte een eiland in de Jordaanrivier en een aangrenzend stuk land. Israël gebruikte het gebied voor landbouw en toerisme, terwijl Jordanië het als een symbool van de vrede tussen de twee landen beschouwde.

Tzofar, aan de andere kant van de grens, is een kibboets die afhankelijk is van de landbouw. Het gebied werd in 1994 aan Israël verhuurd als onderdeel van de vredesovereenkomst. De kibboets verbouwt onder andere dadels en groenten en exporteert deze naar Jordanië.

Jordanië heeft besloten om de leaseovereenkomsten voor beide gebieden niet te verlengen, omdat het land van mening is dat de overeenkomsten niet langer in het belang van Jordanië zijn. Israël heeft geprobeerd om de overeenkomsten te verlengen, maar Jordanië heeft geweigerd.

Wat zijn de gevolgen van de sluiting van de grens?

De sluiting van de grens heeft grote gevolgen voor de mensen die afhankelijk zijn van de grensovergang. Het heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de handel tussen Israël en Jordanië. Israël exporteert jaarlijks voor ongeveer $ 160 miljoen aan goederen naar Jordanië, waaronder landbouwproducten, chemicaliën en machines. De sluiting van de grens heeft ervoor gezorgd dat deze handel stil is komen te liggen.

Daarnaast heeft de sluiting van de grens gevolgen voor de toeristische sector in Israël. Naharayim was een populaire toeristische bestemming vanwege de historische betekenis en de prachtige natuur. De sluiting van de grens heeft ervoor gezorgd dat toeristen niet meer naar het gebied kunnen reizen.

De sluiting van de grens heeft ook gevolgen voor de mensen die in de gebieden rond de grens wonen. Tzofar is bijvoorbeeld afhankelijk van de export van dadels en groenten naar Jordanië. De sluiting van de grens heeft ervoor gezorgd dat deze export stil is komen te liggen, waardoor de inkomsten van de kibboets zijn gedaald.

Wat zijn de mogelijke oplossingen?

Er zijn verschillende mogelijke oplossingen voor de sluiting van de grens tussen Israël en Jordanië. Een van de oplossingen is dat Israël en Jordanië opnieuw gaan onderhandelen over de leaseovereenkomsten voor Naharayim en Tzofar. Israël heeft al aangegeven dat het bereid is om de overeenkomsten te herzien om de grens weer te openen.

Een andere mogelijke oplossing is dat Israël en Jordanië een nieuwe overeenkomst sluiten om de handel tussen de twee landen te bevorderen. Dit zou kunnen leiden tot een heropening van de grens en een toename van de handel tussen de twee landen.

Tot slot kunnen Israël en Jordanië ook samenwerken om de toeristische sector in Naharayim te ontwikkelen. Dit zou kunnen leiden tot een toename van het aantal toeristen dat het gebied bezoekt en daarmee de economie van de regio stimuleren.

Conclusie

De sluiting van de grens tussen Israël en Jordanië heeft grote gevolgen voor de mensen die afhankelijk zijn van de grensovergang. Het heeft gevolgen voor de handel tussen de twee landen, de toeristische sector in Israël en de mensen die in de gebieden rond de grens wonen. Er zijn verschillende mogelijke oplossingen voor de sluiting van de grens, waaronder het herzien van de leaseovereenkomsten voor Naharayim en Tzofar, het sluiten van een nieuwe overeenkomst om de handel tussen de twee landen te bevorderen en het ontwikkelen van de toeristische sector in Naharayim. Het is nu aan Israël en Jordanië om samen te werken en een oplossing te vinden voor de sluiting van de grens.

Gerelateerde onderwerpen