Israël Blog

Israel Occupied Palestine Map: Een Overzicht van de Bezette Gebieden

De Israel Occupied Palestine Map is een kaart die de bezette gebieden van Palestina laat zien. Het conflict tussen Israël en Palestina is al decennia lang aan de gang en heeft geleid tot een complexe situatie waarbij Israël delen van Palestina heeft bezet en geannexeerd. In dit artikel zullen we de geschiedenis van het conflict tussen Israël en Palestina bespreken en de huidige situatie van de bezette gebieden op de Israel Occupied Palestine Map bekijken.

Geschiedenis van het Conflict tussen Israël en Palestina

Het conflict tussen Israël en Palestina begon in de late 19e eeuw, toen Joodse immigranten zich begonnen te vestigen in Palestina, dat toen onderdeel was van het Ottomaanse Rijk. Na de Eerste Wereldoorlog werd Palestina onder Brits mandaat geplaatst en in 1947 stemde de Verenigde Naties in met een plan om Palestina op te delen in een Joodse en een Arabische staat. De Joden accepteerden het plan, maar de Arabieren verwierpen het en in 1948 brak er een oorlog uit tussen de Joden en de Arabieren.

De oorlog resulteerde in de oprichting van de staat Israël en de vlucht van honderdduizenden Palestijnen uit hun huizen. In de jaren daarna annexeerde Israël steeds meer land en in 1967 veroverde het de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook tijdens de Zesdaagse Oorlog. Sindsdien heeft Israël de controle over deze gebieden behouden, ondanks internationale veroordelingen en oproepen tot terugtrekking.

De Huidige Situatie op de Israel Occupied Palestine Map

De Israel Occupied Palestine Map laat zien dat Israël momenteel de controle heeft over de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. De Westelijke Jordaanoever is verdeeld in drie zones: Zone A, B en C. Zone A is onder volledige controle van de Palestijnse Autoriteit, terwijl Zone B onder gezamenlijke controle van Israël en de Palestijnse Autoriteit staat. Zone C, dat ongeveer 60% van de Westelijke Jordaanoever beslaat, staat onder volledige controle van Israël.

Oost-Jeruzalem is geannexeerd door Israël en wordt beschouwd als de hoofdstad van Israël, hoewel de internationale gemeenschap dit niet erkent. Palestijnen die in Oost-Jeruzalem wonen, hebben een permanent verblijfsrecht, maar kunnen hun status verliezen als ze buiten de stad reizen of als ze niet kunnen bewijzen dat ze hun hoofdverblijfplaats in de stad hebben.

De Gazastrook is een smalle strook land aan de Middellandse Zee en wordt beschouwd als een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Israël heeft de controle over de grenzen van de Gazastrook en heeft een blokkade opgelegd die de invoer van goederen en de bewegingsvrijheid van mensen beperkt. De Gazastrook wordt geregeerd door Hamas, een islamitische beweging die door Israël en veel westerse landen als een terroristische organisatie wordt beschouwd.

Internationale Reacties op de Bezette Gebieden

De bezette gebieden op de Israel Occupied Palestine Map zijn al decennia lang een bron van conflict en internationale veroordeling. De Verenigde Naties hebben herhaaldelijk opgeroepen tot de terugtrekking van Israël uit de bezette gebieden en hebben resoluties aangenomen die de illegale annexatie van Oost-Jeruzalem en de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever veroordelen.

Veel landen, waaronder de Verenigde Staten, hebben hun ambassades in Israël in Jeruzalem gevestigd, wat door de Palestijnen wordt gezien als een erkenning van de Israëlische annexatie van de stad. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan Israël vanwege de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en heeft opgeroepen tot de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël.

Conclusie

De Israel Occupied Palestine Map laat zien dat het conflict tussen Israël en Palestina nog steeds voortduurt en dat de bezette gebieden een belangrijke bron van spanning blijven. De internationale gemeenschap heeft herhaaldelijk opgeroepen tot de terugtrekking van Israël uit de bezette gebieden en de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël. Het is echter onduidelijk of er ooit een oplossing zal worden gevonden voor dit complexe en langdurige conflict.

Gerelateerde onderwerpen