Israël Blog

Israel Palestine Conflict Timeline

Al decennialang is er een conflict tussen Israël en Palestina. Het begon in de late 19e eeuw en is nog steeds niet opgelost. In dit artikel zullen we de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het conflict bespreken.

1880-1917: Begin van het conflict

In de late 19e eeuw begonnen Joodse immigranten zich te vestigen in Palestina, dat toen deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Deze immigranten wilden een eigen Joodse staat creëren in Palestina, wat leidde tot spanningen met de Arabische bevolking die daar al woonde. In 1917 veroverde het Britse leger Palestina op de Ottomanen en beloofde de Joden een eigen staat in de Balfour-verklaring.

1947-1949: Eerste Arabisch-Israëlische oorlog

In 1947 stelde de Verenigde Naties een plan voor om Palestina op te delen in een Joodse en een Arabische staat. De Joden accepteerden het plan, maar de Arabieren verwierpen het. In 1948 riep Israël de onafhankelijkheid uit en begon de eerste Arabisch-Israëlische oorlog. Israël won deze oorlog en veroverde meer land dan het in het VN-plan was toegewezen.

1967: Zesdaagse Oorlog

In 1967 brak de Zesdaagse Oorlog uit tussen Israël en de Arabische landen Egypte, Jordanië en Syrië. Israël won deze oorlog en veroverde de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, de Sinaï-woestijn en de Golanhoogten. Dit leidde tot een groeiende Palestijnse onafhankelijkheidsbeweging en internationale veroordeling van Israël.

1993: Oslo-akkoorden

In 1993 sloten Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) de Oslo-akkoorden. Hierin werd afgesproken dat Israël de Palestijnse Autoriteit zou erkennen en dat de Palestijnen autonomie zouden krijgen in de Gazastrook en delen van de Westelijke Jordaanoever. Het akkoord leidde echter niet tot een definitieve oplossing van het conflict.

2000-2005: Tweede Intifada en terugtrekking uit Gaza

In 2000 brak de Tweede Intifada uit, een Palestijnse opstand tegen de Israëlische bezetting. Deze opstand duurde tot 2005 en kostte duizenden levens aan beide kanten. In 2005 trok Israël zich terug uit de Gazastrook, maar bleef de controle over de grenzen en de lucht- en zeehaven behouden.

2014: Gaza-oorlog

In 2014 brak er opnieuw oorlog uit tussen Israël en Hamas, de Palestijnse beweging die de Gazastrook controleert. De oorlog duurde 50 dagen en kostte meer dan 2.000 levens, voornamelijk Palestijnen. De oorlog leidde tot internationale veroordeling van Israël en Hamas.

2021: Huidige situatie

Op dit moment is er nog steeds geen oplossing voor het conflict tussen Israël en Palestina. Israël blijft nederzettingen bouwen in de bezette gebieden en de Palestijnen eisen een eigen staat. Het geweld tussen beide partijen laait regelmatig op, zoals in mei 2021 toen er hevige gevechten uitbraken tussen Israël en Hamas.

Het is duidelijk dat het Israël-Palestina conflict een complex en langdurig conflict is dat nog steeds voortduurt. Het is belangrijk dat beide partijen blijven zoeken naar een vreedzame oplossing voor dit conflict.

Gerelateerde onderwerpen