Israël Blog

Israel Population 2021

Israel Population 2021

Israël is een klein land in het Midden-Oosten met een bevolking van ongeveer 9,4 miljoen mensen. De bevolking van Israël is de afgelopen jaren gestaag gegroeid en zal naar verwachting blijven groeien in 2021.

Bevolkingsgroei in Israël

Volgens het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeide de bevolking van Israël in 2020 met ongeveer 1,6%, wat neerkomt op ongeveer 150.000 mensen. Deze groei is voornamelijk te danken aan een hoog geboortecijfer en een toename van het aantal immigranten.

Het geboortecijfer in Israël is een van de hoogste ter wereld, met ongeveer 3 kinderen per vrouw. Dit is gedeeltelijk te danken aan het feit dat veel Israëlische vrouwen ervoor kiezen om jong te trouwen en kinderen te krijgen. Daarnaast heeft Israël een beleid van moederschapsverlof en kinderbijslag, wat het voor vrouwen gemakkelijker maakt om kinderen te krijgen en op te voeden.

Naast het hoge geboortecijfer heeft Israël ook een aanzienlijk aantal immigranten. Veel van deze immigranten zijn Joden die naar Israël zijn gekomen vanuit andere delen van de wereld, zoals de voormalige Sovjet-Unie, Ethiopië en Frankrijk. Israël heeft ook een beleid van het toelaten van Joodse immigranten uit andere delen van de wereld, wat heeft bijgedragen aan de groei van de bevolking.

Etnische samenstelling van de bevolking

De bevolking van Israël is zeer divers en bestaat uit verschillende etnische en religieuze groepen. Ongeveer 74% van de bevolking is Joods, terwijl ongeveer 21% Arabisch is. De overige 5% bestaat uit andere etnische groepen, waaronder Druzen, Bedoeïenen en christelijke Arabieren.

De Joodse bevolking van Israël is verdeeld in verschillende groepen, waaronder Asjkenazische Joden, Sefardische Joden en Mizrachi Joden. Asjkenazische Joden zijn afkomstig uit Europa en Noord-Amerika, terwijl Sefardische Joden afkomstig zijn uit Spanje en Portugal. Mizrachi Joden zijn afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De Arabische bevolking van Israël is voornamelijk Palestijns en woont voornamelijk in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Er zijn echter ook Arabische gemeenschappen in Israël zelf, waaronder in de steden Nazareth en Haifa.

Bevolkingsdichtheid in Israël

Israël is een klein land met een oppervlakte van ongeveer 22.000 vierkante kilometer. Ondanks de relatief kleine omvang heeft Israël een hoge bevolkingsdichtheid, met ongeveer 430 mensen per vierkante kilometer.

De meeste mensen in Israël wonen in de kustvlakte, die zich uitstrekt van de grens met Libanon in het noorden tot de grens met de Gazastrook in het zuiden. De grootste steden van Israël, waaronder Tel Aviv, Haifa en Jeruzalem, bevinden zich allemaal in de kustvlakte.

Toekomstige bevolkingsgroei in Israël

Naar verwachting zal de bevolking van Israël blijven groeien in de komende jaren. Het CBS voorspelt dat de bevolking van Israël tegen 2030 zal groeien tot ongeveer 10,7 miljoen mensen.

Deze groei zal naar verwachting voornamelijk worden gedreven door een hoog geboortecijfer en een toename van het aantal immigranten. Israël blijft een aantrekkelijke bestemming voor Joodse immigranten van over de hele wereld, en het land heeft ook een beleid van het toelaten van niet-Joodse immigranten uit bepaalde landen, zoals Ethiopië en Eritrea.

Conclusie

De bevolking van Israël groeit gestaag en zal naar verwachting blijven groeien in 2021 en de komende jaren. Deze groei wordt voornamelijk gedreven door een hoog geboortecijfer en een toename van het aantal immigranten. De bevolking van Israël is zeer divers en bestaat uit verschillende etnische en religieuze groepen. Ondanks de relatief kleine omvang heeft Israël een hoge bevolkingsdichtheid, met de meeste mensen die in de kustvlakte wonen. Naar verwachting zal de bevolking van Israël blijven groeien in de komende jaren, voornamelijk gedreven door een hoog geboortecijfer en een toename van het aantal immigranten.

Gerelateerde onderwerpen