Israël Blog

Israel Vlag: De Betekenis en Geschiedenis van de Vlag van Israël

Israël Informatie

De vlag van Israël is een van de meest herkenbare vlaggen ter wereld. Het bestaat uit een witte achtergrond met twee blauwe strepen en een blauwe Davidster in het midden. De vlag werd voor het eerst aangenomen op 28 oktober 1948, vijf maanden na de oprichting van de staat Israël. Sindsdien is het een symbool geworden van de Joodse staat en de Joodse identiteit.

Betekenis van de Vlag

De vlag van Israël heeft verschillende symbolische betekenissen. De witte achtergrond staat voor zuiverheid en onschuld, terwijl de blauwe strepen verwijzen naar de Tallit, het gebedskleed dat door Joden wordt gedragen tijdens het gebed. De Davidster in het midden van de vlag is een symbool van het Joodse volk en zijn geschiedenis.

De Davidster, ook wel bekend als de Sjield van David, is een zespuntige ster die al duizenden jaren wordt gebruikt als een Joods symbool. Het werd voor het eerst gebruikt als een religieus symbool in de 7e eeuw na Christus en werd later geadopteerd als een nationaal symbool van het Joodse volk. De zes punten van de ster vertegenwoordigen de zes dagen van de schepping en de zes richtingen van de ruimte (noord, zuid, oost, west, boven en onder).

Geschiedenis van de Vlag

De vlag van Israël werd ontworpen door David Wolffsohn, een prominente zionistische leider en een van de oprichters van de World Zionist Organization. Wolffsohn stelde voor om de kleuren van de Tallit te gebruiken als basis voor de vlag van Israël. Hij koos wit als de achtergrondkleur en blauw als de kleur van de strepen en de Davidster.

De vlag werd voor het eerst gehesen op 14 mei 1948, toen David Ben-Gurion de onafhankelijkheid van Israël uitriep. De vlag werd gehesen op de Tel Aviv Museum of Art en werd later gehesen op openbare gebouwen en huizen in heel Israël. Op 28 oktober 1948 werd de vlag officieel aangenomen door de Knesset, het Israëlische parlement.

Sinds de oprichting van de staat Israël heeft de vlag verschillende veranderingen ondergaan. In 2004 werd de verhouding tussen de breedte en de lengte van de vlag gewijzigd van 8:11 naar 2:3. Deze wijziging werd aangebracht om de vlag beter te laten passen op moderne vlaggenmasten en om de vlag meer in overeenstemming te brengen met internationale normen.

Gebruik van de Vlag

De vlag van Israël wordt gebruikt als een symbool van de Joodse staat en de Joodse identiteit. Het wordt gehesen op openbare gebouwen, scholen en huizen in heel Israël en wordt ook gebruikt bij officiële gelegenheden, zoals staatsbezoeken en militaire ceremonies.

De vlag wordt ook gebruikt door Joodse gemeenschappen over de hele wereld als een symbool van hun verbondenheid met Israël en het Joodse volk. Het wordt vaak gehesen tijdens Joodse feestdagen en bij speciale gelegenheden, zoals bar mitswa’s en bruiloften.

De vlag van Israël is ook een controversieel symbool vanwege het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Palestijnen beschouwen de vlag als een symbool van de bezetting en onderdrukking van hun land en volk. Sommige landen, zoals Iran en Syrië, weigeren de vlag van Israël te erkennen en verbieden het gebruik ervan in hun land.

Conclusie

De vlag van Israël is een belangrijk symbool van de Joodse staat en de Joodse identiteit. Het werd ontworpen door David Wolffsohn en werd voor het eerst gehesen op 14 mei 1948, toen Israël zijn onafhankelijkheid uitriep. De vlag heeft verschillende symbolische betekenissen, waaronder de zuiverheid en onschuld van de witte achtergrond, de Tallit-gebedskleedstrepen en de Davidster als symbool van het Joodse volk en zijn geschiedenis.

Hoewel de vlag van Israël een belangrijk symbool is voor Joden over de hele wereld, is het ook een controversieel symbool vanwege het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ondanks deze controverse blijft de vlag van Israël een belangrijk symbool van de Joodse staat en de Joodse identiteit.

Gerelateerde onderwerpen