Israël Blog

Israel voor 1948

Israël Informatie

Israel voor 1948

Israel voor 1948 was een gebied dat bekend stond als Palestina. Het was een gebied dat werd bewoond door zowel Joden als Arabieren en was onderdeel van het Ottomaanse Rijk tot het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Ottomaanse Rijk

Tijdens de Ottomaanse periode was Palestina een relatief rustig gebied. Het was een landbouwgebied met kleine steden en dorpen. De Joodse gemeenschap in Palestina was klein en bestond voornamelijk uit religieuze pelgrims die naar Jeruzalem kwamen om te bidden bij de Klaagmuur.

De Arabische gemeenschap was de meerderheid en bestond uit verschillende stammen en clans. De Arabieren waren over het algemeen niet politiek actief en hadden geen nationale identiteit. Ze identificeerden zich voornamelijk met hun stam of clan.

Balfour-verklaring

In 1917 gaf de Britse regering de Balfour-verklaring uit, waarin werd verklaard dat de Britse regering de oprichting van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in Palestina zou ondersteunen. Dit leidde tot een toename van de Joodse immigratie naar Palestina.

De Arabieren waren echter fel tegen de Balfour-verklaring en zagen het als een bedreiging voor hun land en hun toekomst. Ze begonnen zich te organiseren en politiek actief te worden om hun rechten te verdedigen.

Verdelingsplan van de VN

In 1947 stelde de Verenigde Naties een verdelingsplan voor Palestina voor, waarbij het land zou worden verdeeld in een Joodse en een Arabische staat. De Joden accepteerden het plan, maar de Arabieren verwierpen het en begonnen een gewapende opstand tegen de Joden en de Britse autoriteiten.

Onafhankelijkheidsverklaring van Israel

In mei 1948 riepen de Joden de onafhankelijkheid van de staat Israel uit. Dit leidde tot een oorlog tussen de Joden en de Arabieren, die bekend staat als de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948.

De oorlog resulteerde in de overwinning van Israel en de verdrijving van ongeveer 700.000 Palestijnse Arabieren uit hun huizen en dorpen. Dit leidde tot de Palestijnse vluchtelingenkwestie, die tot op de dag van vandaag voortduurt.

Conclusie

Israel voor 1948 was een gebied dat bekend stond als Palestina en werd bewoond door zowel Joden als Arabieren. De Balfour-verklaring en het verdelingsplan van de VN leidden tot een toename van de Joodse immigratie en een gewapende opstand van de Arabieren. De onafhankelijkheidsverklaring van Israel in 1948 leidde tot een oorlog tussen de Joden en de Arabieren en de verdrijving van Palestijnse Arabieren uit hun huizen en dorpen.

Gerelateerde onderwerpen