Israël Blog

Muur Israel: Een controversieel bouwwerk

Israël Informatie

De muur Israel, ook wel bekend als de Westelijke Jordaanoeverbarrière, is een fysieke barrière die door Israel is gebouwd om de Westelijke Jordaanoever te scheiden van Israel. Het bouwwerk is omstreden en heeft geleid tot veel kritiek vanuit de internationale gemeenschap. In dit artikel zullen we de geschiedenis, het doel en de gevolgen van de muur Israel bespreken.

Geschiedenis van de muur Israel

De bouw van de muur Israel begon in 2002, tijdens de Tweede Intifada, een periode van geweld tussen Israel en de Palestijnen. Het doel van de muur was om terroristische aanslagen te voorkomen door de beweging van Palestijnen naar Israel te beperken. De muur werd gebouwd door Israel op Palestijns grondgebied en heeft geleid tot veel kritiek vanuit de Palestijnse gemeenschap en de internationale gemeenschap.

De muur Israel is ongeveer 700 kilometer lang en bestaat uit betonnen muren, hekken en prikkeldraad. Het bouwwerk loopt door de Westelijke Jordaanoever en scheidt Palestijnse dorpen en steden van Israelische nederzettingen en steden. De muur is gebouwd op basis van de Groene Lijn, de grens tussen Israel en de Westelijke Jordaanoever van voor de Zesdaagse Oorlog in 1967.

Doel van de muur Israel

Het doel van de muur Israel is om de veiligheid van Israel te waarborgen door de beweging van Palestijnen naar Israel te beperken. Volgens Israel heeft de muur geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal terroristische aanslagen. De muur heeft echter ook geleid tot veel kritiek vanuit de Palestijnse gemeenschap en de internationale gemeenschap.

De Palestijnen zien de muur als een symbool van de Israëlische bezetting en als een beperking van hun bewegingsvrijheid. De muur heeft geleid tot de vernietiging van Palestijnse huizen en landbouwgrond en heeft de economie van de Westelijke Jordaanoever geschaad. Palestijnen hebben ook geklaagd over de lange wachttijden en de beperkte toegang tot medische zorg en onderwijs als gevolg van de muur.

Gevolgen van de muur Israel

De muur Israel heeft geleid tot veel spanningen tussen Israel en de Palestijnen en heeft de vredesonderhandelingen tussen beide partijen bemoeilijkt. De muur heeft ook geleid tot veel kritiek vanuit de internationale gemeenschap, die de muur als illegaal beschouwt onder internationaal recht.

De Verenigde Naties hebben de muur Israel veroordeeld en hebben opgeroepen tot de ontmanteling ervan. Het Internationaal Gerechtshof heeft geoordeeld dat de muur illegaal is en dat Israel verplicht is om de muur af te breken en de schade te vergoeden die is veroorzaakt door de bouw ervan.

De muur Israel heeft ook geleid tot veel protesten en demonstraties van zowel Palestijnen als Israëli’s. Veel mensen hebben opgeroepen tot de ontmanteling van de muur en tot een vreedzame oplossing van het conflict tussen Israel en de Palestijnen.

Conclusie

De muur Israel is een controversieel bouwwerk dat veel spanningen heeft veroorzaakt tussen Israel en de Palestijnen en de internationale gemeenschap. Hoewel Israel de muur heeft gebouwd om de veiligheid van het land te waarborgen, heeft de muur geleid tot veel kritiek vanuit de Palestijnse gemeenschap en de internationale gemeenschap. De muur heeft de economie van de Westelijke Jordaanoever geschaad en heeft de vredesonderhandelingen tussen beide partijen bemoeilijkt. Het is belangrijk dat er een vreedzame oplossing wordt gevonden voor het conflict tussen Israel en de Palestijnen, zodat de muur Israel kan worden afgebroken en er een einde kan komen aan de spanningen tussen beide partijen.

Gerelateerde onderwerpen