Israël Blog

News Israel Russia: De relatie tussen Israël en Rusland

De relatie tussen Israël en Rusland is altijd al complex geweest. Beide landen hebben een lange geschiedenis van conflicten en samenwerkingen. De laatste jaren zijn er echter veel ontwikkelingen geweest die de relatie tussen de twee landen hebben beïnvloed. In dit artikel zullen we de belangrijkste gebeurtenissen bespreken die hebben geleid tot de huidige situatie tussen Israël en Rusland.

De geschiedenis van de relatie tussen Israël en Rusland

De relatie tussen Israël en Rusland gaat terug tot de oprichting van de staat Israël in 1948. In de beginjaren van de staat Israël was de Sovjet-Unie een belangrijke bondgenoot van de Arabische landen die Israël niet erkenden. De Sovjet-Unie leverde wapens en militaire steun aan de Arabische landen in hun strijd tegen Israël.

In de jaren 60 en 70 veranderde de relatie tussen Israël en de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie begon zich meer te richten op de Arabische landen en minder op Israël. Dit leidde tot een toenadering tussen Israël en de Verenigde Staten, die Israël begonnen te steunen in hun strijd tegen de Arabische landen.

In de jaren 80 en 90 veranderde de relatie tussen Israël en Rusland opnieuw. Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 werd Rusland de opvolger van de Sovjet-Unie. Rusland en Israël begonnen toenadering te zoeken en er werden diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. In 1996 bezocht de Russische president Boris Jeltsin Israël en in 2005 bezocht de Israëlische premier Ariel Sharon Rusland.

De huidige situatie tussen Israël en Rusland

De huidige situatie tussen Israël en Rusland is complex. Er zijn verschillende factoren die de relatie tussen de twee landen beïnvloeden.

Syrië

Een belangrijke factor is de oorlog in Syrië. Rusland steunt de Syrische president Bashar al-Assad en heeft militairen gestuurd om hem te helpen in de strijd tegen de rebellen. Israël is echter bezorgd over de aanwezigheid van Iran en Hezbollah in Syrië. Iran en Hezbollah steunen Assad en hebben beloofd om Israël aan te vallen als het zich mengt in de oorlog in Syrië.

Israël heeft al verschillende keren luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië, waaronder Iraanse en Hezbollah-doelen. Dit heeft geleid tot spanningen tussen Israël en Rusland, omdat Rusland militairen heeft gestationeerd in Syrië en Israëlische luchtaanvallen een bedreiging vormen voor de Russische militairen.

Wapenleveranties

Een andere factor die de relatie tussen Israël en Rusland beïnvloedt, is de wapenleveranties van Rusland aan landen die Israël als vijandig beschouwt. Zo heeft Rusland wapens geleverd aan Iran en Syrië, die beide Israël bedreigen. Dit heeft geleid tot bezorgdheid bij Israël en heeft de relatie tussen de twee landen onder druk gezet.

De Palestijnse kwestie

De Palestijnse kwestie is altijd al een belangrijk onderwerp geweest in de relatie tussen Israël en Rusland. Rusland heeft altijd een pro-Palestijnse houding gehad en heeft de Palestijnse Autoriteit erkend als een onafhankelijke staat. Israël is echter van mening dat de Palestijnse Autoriteit geen onafhankelijke staat kan zijn zolang het terrorisme blijft steunen.

Deze verschillende standpunten hebben geleid tot spanningen tussen Israël en Rusland. Zo heeft Rusland in 2016 een resolutie gesteund in de VN-Veiligheidsraad die Israël veroordeelde voor de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Israël was hier fel op tegen en beschuldigde Rusland van een anti-Israëlische houding.

De toekomst van de relatie tussen Israël en Rusland

De toekomst van de relatie tussen Israël en Rusland is onzeker. Er zijn verschillende factoren die de relatie tussen de twee landen kunnen beïnvloeden.

De oorlog in Syrië

De oorlog in Syrië blijft een belangrijk onderwerp in de relatie tussen Israël en Rusland. Israël zal blijven proberen om Iraanse en Hezbollah-doelen in Syrië aan te vallen, wat kan leiden tot spanningen tussen Israël en Rusland. Het is echter ook mogelijk dat Rusland druk zal uitoefenen op Iran en Hezbollah om zich terug te trekken uit Syrië, wat de spanningen tussen Israël en Rusland kan verminderen.

De Palestijnse kwestie

De Palestijnse kwestie zal ook in de toekomst een belangrijk onderwerp blijven in de relatie tussen Israël en Rusland. Het is echter mogelijk dat Rusland een meer evenwichtige houding zal aannemen ten opzichte van Israël en de Palestijnen, wat de spanningen tussen de twee landen kan verminderen.

De wapenleveranties

De wapenleveranties van Rusland aan landen die Israël als vijandig beschouwt, zullen waarschijnlijk een belangrijk onderwerp blijven in de relatie tussen Israël en Rusland. Het is echter mogelijk dat Rusland minder wapens zal leveren aan Iran en Syrië, wat de spanningen tussen Israël en Rusland kan verminderen.

Conclusie

De relatie tussen Israël en Rusland is altijd al complex geweest en wordt beïnvloed door verschillende factoren. De oorlog in Syrië, de Palestijnse kwestie en de wapenleveranties zijn belangrijke onderwerpen die de relatie tussen de twee landen beïnvloeden. De toekomst van de relatie tussen Israël en Rusland is onzeker, maar het is mogelijk dat de spanningen tussen de twee landen verminderen als Rusland een meer evenwichtige houding aanneemt ten opzichte van Israël en de Palestijnen en minder wapens levert aan Iran en Syrië.

Gerelateerde onderwerpen