Israël Blog

Palestine Israel Conflict Timeline

Palestine Israel Conflict Timeline

Al decennialang is er een conflict tussen Palestina en Israël. Het begon in de late 19e eeuw en is nog steeds gaande. In dit artikel zullen we de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het conflict bespreken.

1880-1917: Begin van de Joodse immigratie naar Palestina

In de late 19e eeuw begon de Joodse immigratie naar Palestina, dat toen onderdeel was van het Ottomaanse Rijk. De Joden wilden een eigen staat creëren in Palestina, dat voor hen een heilige plaats was vanwege de Bijbelse geschiedenis. Dit leidde tot spanningen met de Arabische bevolking die zich bedreigd voelde door de groeiende Joodse aanwezigheid.

1917-1947: Brits Mandaat over Palestina

Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Groot-Brittannië het mandaat over Palestina van de Volkenbond. De Britten beloofden zowel de Joden als de Arabieren een eigen staat, maar deze belofte bleek onmogelijk te realiseren. De spanningen tussen de twee groepen namen toe en er braken regelmatig gewelddadige conflicten uit.

1947-1949: VN-verdelingsplan en oprichting van de staat Israël

In 1947 stelde de Verenigde Naties een verdelingsplan voor Palestina voor, waarbij het land werd verdeeld in een Joodse en een Arabische staat. De Joden accepteerden het plan, maar de Arabieren wezen het af. In 1948 riepen de Joden de staat Israël uit, wat leidde tot een oorlog met de Arabische buurlanden. Na een jaar van gevechten werd er een wapenstilstand gesloten en werd Israël erkend als een onafhankelijke staat.

1967: Zesdaagse Oorlog

In 1967 brak er opnieuw oorlog uit tussen Israël en de Arabische buurlanden. Israël won deze oorlog en bezette de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, de Sinaïwoestijn en de Golanhoogten. Deze bezetting leidde tot een verdere escalatie van het conflict.

1993: Oslo-akkoorden

In 1993 werden de Oslo-akkoorden gesloten tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Hierin werd afgesproken dat er een Palestijnse staat zou worden opgericht en dat Israël zich zou terugtrekken uit de bezette gebieden. De akkoorden leidden echter niet tot een oplossing van het conflict.

2000: Tweede Intifada

In 2000 brak er een nieuwe golf van geweld uit tussen Israël en de Palestijnen, die bekend werd als de Tweede Intifada. Deze duurde tot 2005 en kostte duizenden levens aan beide kanten. Het geweld leidde tot een verdere verharding van de standpunten en maakte een oplossing van het conflict nog moeilijker.

2014: Gaza-oorlog

In 2014 brak er opnieuw oorlog uit tussen Israël en Hamas, de Palestijnse beweging die de Gazastrook controleert. De oorlog duurde 50 dagen en kostte meer dan 2.000 levens, voornamelijk aan Palestijnse zijde. De oorlog leidde tot internationale verontwaardiging en riep op tot een einde aan het conflict.

2021: Huidige situatie

Het conflict tussen Israël en Palestina is nog steeds gaande. De spanningen zijn de afgelopen jaren opnieuw opgelopen, met name rond de status van Jeruzalem en de uitbreiding van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Er zijn regelmatig gewelddadige confrontaties tussen Israëlische troepen en Palestijnse demonstranten, en er lijkt geen einde te komen aan het conflict.

Conclusie

Het conflict tussen Israël en Palestina is een complex en langdurig conflict dat al decennialang voortduurt. Er zijn veel factoren die hebben bijgedragen aan de escalatie van het conflict, waaronder religieuze, politieke en economische kwesties. Hoewel er in het verleden verschillende pogingen zijn gedaan om tot een oplossing te komen, lijkt er op dit moment geen einde te komen aan het conflict.

Gerelateerde onderwerpen