Israël Blog

Parlement Israël: De Knesset

De Knesset is het parlement van Israël en is gevestigd in Jeruzalem. Het is het hoogste wetgevende orgaan van het land en bestaat uit 120 leden, ook wel Knesset-leden genoemd. Het parlement is verantwoordelijk voor het maken en wijzigen van wetten, het controleren van de regering en het goedkeuren van de begroting.

Geschiedenis van de Knesset

De Knesset werd opgericht in 1949, kort na de oprichting van de staat Israël. Het eerste parlement bestond uit 120 leden, waarvan er 20 werden gekozen door Arabische burgers. Sindsdien zijn er verschillende verkiezingen gehouden en is de samenstelling van de Knesset regelmatig veranderd.

De Knesset heeft in de loop der jaren verschillende belangrijke beslissingen genomen. Zo werd in 1950 de Wet op de Terugkeer aangenomen, die het recht op terugkeer van Joden naar Israël regelt. In 1967 werd de Wet op Jeruzalem aangenomen, die Jeruzalem tot de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël verklaarde.

Samenstelling van de Knesset

De Knesset bestaat uit 120 leden, die om de vier jaar worden gekozen tijdens algemene verkiezingen. Het kiesstelsel in Israël is gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging, wat betekent dat het aantal zetels dat een partij krijgt in de Knesset evenredig is aan het aantal stemmen dat de partij heeft gekregen.

Er zijn verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de Knesset, variërend van linkse tot rechtse partijen en religieuze partijen. De grootste partijen zijn meestal Likud en de Arbeidspartij, maar er zijn ook kleinere partijen die een belangrijke rol kunnen spelen in de coalitievorming.

Werkzaamheden van de Knesset

De Knesset heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Een van de belangrijkste taken is het maken en wijzigen van wetten. Wetgevingsvoorstellen kunnen worden ingediend door Knesset-leden, de regering of andere instanties. Voordat een wet wordt aangenomen, wordt deze eerst besproken in verschillende commissies en vervolgens in de plenaire vergadering van de Knesset.

Daarnaast is de Knesset verantwoordelijk voor het controleren van de regering. Dit gebeurt onder andere door middel van vragenrondes en debatten. Knesset-leden kunnen vragen stellen aan ministers en andere regeringsfunctionarissen en kunnen debatteren over het beleid van de regering.

De Knesset heeft ook de taak om de begroting goed te keuren. Elk jaar presenteert de regering een begroting aan de Knesset, die vervolgens wordt besproken en goedgekeurd. De begroting bepaalt hoeveel geld er wordt uitgegeven aan verschillende sectoren, zoals onderwijs, gezondheidszorg en defensie.

Belangrijke Knesset-leden

Er zijn verschillende Knesset-leden die een belangrijke rol spelen in de politiek van Israël. Een van de bekendste Knesset-leden is Benjamin Netanyahu, de huidige premier van Israël. Netanyahu is lid van de Likud-partij en heeft verschillende keren als premier gediend.

Een andere belangrijke Knesset-lid is Avigdor Lieberman, de voormalige minister van Defensie. Lieberman is de leider van de Yisrael Beiteinu-partij en staat bekend om zijn harde standpunten ten opzichte van de Palestijnen.

Conclusie

De Knesset is het hoogste wetgevende orgaan van Israël en heeft verschillende belangrijke taken en verantwoordelijkheden. Het parlement bestaat uit 120 leden, die om de vier jaar worden gekozen tijdens algemene verkiezingen. De Knesset is verantwoordelijk voor het maken en wijzigen van wetten, het controleren van de regering en het goedkeuren van de begroting. Er zijn verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de Knesset, variërend van linkse tot rechtse partijen en religieuze partijen. De Knesset heeft in de loop der jaren verschillende belangrijke beslissingen genomen en speelt een belangrijke rol in de politiek van Israël.

Gerelateerde onderwerpen