Israël Blog

Parlement Israël: De Knesset

De Knesset is het parlement van Israël en is gevestigd in Jeruzalem. Het is het hoogste wetgevende orgaan van het land en bestaat uit 120 leden, ook wel Knesset-leden genoemd. Het parlement is verantwoordelijk voor het maken en wijzigen van wetten, het controleren van de regering en het goedkeuren van de begroting.

Geschiedenis van de Knesset

De Knesset werd opgericht in 1949, kort na de oprichting van de staat Israël. Het eerste parlement bestond uit 120 leden, waarvan er 20 werden gekozen door Arabische burgers. Sindsdien zijn er verschillende verkiezingen gehouden en is de samenstelling van de Knesset regelmatig veranderd.

De Knesset heeft in de loop der jaren verschillende belangrijke beslissingen genomen. Zo werd in 1950 de Wet op de Terugkeer aangenomen, die het recht op terugkeer van Joden naar Israël regelt. In 1967 werd de Wet op Jeruzalem aangenomen, die Jeruzalem tot de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël verklaarde.

Samenstelling van de Knesset

De Knesset bestaat uit 120 leden, die om de vier jaar worden gekozen tijdens algemene verkiezingen. Het kiesstelsel in Israël is gebaseerd op evenredige vertegenwoordiging, wat betekent dat het aantal zetels dat een partij krijgt in de Knesset evenredig is aan het aantal stemmen dat de partij heeft gekregen.

Er zijn verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de Knesset, variërend van linkse tot rechtse partijen en religieuze partijen. De grootste partijen zijn meestal Likud en de Arbeidspartij, maar er zijn ook kleinere partijen die een belangrijke rol kunnen spelen in de coalitievorming.

Werkzaamheden van de Knesset

De Knesset heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Een van de belangrijkste taken is het maken en wijzigen van wetten. Wetgevingsvoorstellen kunnen worden ingediend door Knesset-leden, de regering of andere instanties. Voordat een wet wordt aangenomen, wordt deze eerst besproken in verschillende commissies en vervolgens in de plenaire vergadering van de Knesset.

Daarnaast is de Knesset verantwoordelijk voor het controleren van de regering. Dit gebeurt onder andere door middel van vragenrondes en debatten. Knesset-leden kunnen vragen stellen aan ministers en andere regeringsfunctionarissen en kunnen debatteren over het beleid van de regering.

De Knesset heeft ook de taak om de begroting goed te keuren. Elk jaar presenteert de regering een begroting aan de Knesset, die vervolgens wordt besproken en goedgekeurd. De begroting bepaalt hoeveel geld er wordt uitgegeven aan verschillende sectoren, zoals onderwijs, gezondheidszorg en defensie.

Belangrijke kwesties in de Knesset

De Knesset heeft in de loop der jaren verschillende belangrijke kwesties besproken en beslissingen genomen. Een van de meest controversiële kwesties is de relatie tussen Israël en de Palestijnen. De Knesset heeft verschillende wetten aangenomen die de bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever mogelijk maken, wat heeft geleid tot internationale kritiek.

Een andere belangrijke kwestie is de relatie tussen Israël en Iran. De Knesset heeft verschillende debatten gevoerd over de nucleaire ambities van Iran en heeft opgeroepen tot internationale sancties tegen het land.

Conclusie

De Knesset is het hoogste wetgevende orgaan van Israël en heeft verschillende belangrijke taken en verantwoordelijkheden. Het parlement bestaat uit 120 leden, die om de vier jaar worden gekozen tijdens algemene verkiezingen. De Knesset heeft in de loop der jaren verschillende belangrijke beslissingen genomen en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Israël als staat.

Gerelateerde onderwerpen