Israël Blog

Saudi Arabia Israel: Een historische toenadering tussen twee landen

Israël Informatie

De relatie tussen Saudi-Arabië en Israël is altijd een complexe en gevoelige kwestie geweest. Beide landen hebben een lange geschiedenis van conflicten en spanningen, maar de afgelopen jaren lijkt er sprake te zijn van een toenadering tussen de twee landen. Dit is een opmerkelijke ontwikkeling, gezien het feit dat Saudi-Arabië lange tijd een van de felste tegenstanders van Israël was. In dit artikel zullen we de geschiedenis van de relatie tussen Saudi-Arabië en Israël bespreken en de recente ontwikkelingen analyseren.

De geschiedenis van de relatie tussen Saudi-Arabië en Israël

De relatie tussen Saudi-Arabië en Israël is altijd gecompliceerd geweest. In 1948, toen Israël werd opgericht, was Saudi-Arabië een van de landen die de oprichting van de Joodse staat veroordeelde. Saudi-Arabië was ook een van de belangrijkste financiers van de Arabische legers die tegen Israël vochten tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948-1949.

In de jaren 50 en 60 bleef Saudi-Arabië Israël veroordelen en steunde het de Palestijnse zaak. In 1967 nam Saudi-Arabië deel aan de Arabische top in Khartoem, waar de beroemde “drie nee’s” werden uitgesproken: geen vrede met Israël, geen erkenning van Israël en geen onderhandelingen met Israël.

De relatie tussen Saudi-Arabië en Israël veranderde echter in de jaren 70, toen beide landen een gemeenschappelijke vijand kregen: Iran. In 1979 werd de Iraanse revolutie geleid door Ayatollah Khomeini, die een sjiitische islamitische staat oprichtte. Dit was een bedreiging voor de soennitische monarchieën in de regio, waaronder Saudi-Arabië. Israël zag Iran ook als een bedreiging, omdat het land zichzelf had gepositioneerd als een vijand van Israël en terroristische groeperingen in de regio steunde.

In de jaren 80 werkten Saudi-Arabië en Israël samen om de Iraanse dreiging te bestrijden. Beide landen steunden de Afghaanse mujahideen in hun strijd tegen de Sovjet-Unie en werkten samen om de financiering van terroristische groeperingen in de regio te bestrijden. Er waren zelfs geruchten dat Saudi-Arabië en Israël geheime ontmoetingen hadden om hun samenwerking te bespreken.

De relatie tussen Saudi-Arabië en Israël verslechterde echter weer in de jaren 90, toen de Oslo-akkoorden werden ondertekend. Saudi-Arabië was een van de landen die de akkoorden veroordeelde en Israël bleef de Palestijnse gebieden bezetten. In 2002 lanceerde Saudi-Arabië het Arabische vredesinitiatief, waarin het land voorstelde om de betrekkingen met Israël te normaliseren in ruil voor een volledige terugtrekking van Israël uit de bezette gebieden en een oplossing voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem.

Recente ontwikkelingen

De afgelopen jaren lijkt er sprake te zijn van een toenadering tussen Saudi-Arabië en Israël. Deze ontwikkeling is deels te danken aan de gemeenschappelijke vijand van beide landen: Iran. Iran heeft de afgelopen jaren zijn invloed in de regio vergroot en heeft terroristische groeperingen gesteund die actief zijn tegen zowel Saudi-Arabië als Israël.

In 2017 bezocht de Amerikaanse president Donald Trump Saudi-Arabië en Israël tijdens zijn eerste buitenlandse reis. Dit was een belangrijk moment, omdat het de eerste keer was dat een Amerikaanse president beide landen bezocht tijdens dezelfde reis. Tijdens zijn bezoek aan Saudi-Arabië sprak Trump over de noodzaak van een regionale alliantie tegen Iran en terrorisme. Dit werd gezien als een teken van toenadering tussen Saudi-Arabië en Israël.

In 2018 kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat de Verenigde Staten de Amerikaanse ambassade in Israël zouden verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dit werd gezien als een belangrijke stap in de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Saudi-Arabië veroordeelde deze stap niet, wat opmerkelijk was gezien het feit dat de meeste Arabische landen de verplaatsing van de ambassade veroordeelden.

In 2020 kondigde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu aan dat Israël diplomatieke betrekkingen zou aangaan met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Dit was een historische stap, omdat het de eerste keer was dat Arabische landen diplomatieke betrekkingen aangingen met Israël zonder dat er eerst een oplossing voor het Palestijnse probleem was gevonden. Saudi-Arabië veroordeelde deze stap niet en er waren geruchten dat het land zelf ook overwoog om diplomatieke betrekkingen aan te gaan met Israël.

Conclusie

De relatie tussen Saudi-Arabië en Israël is altijd een complexe en gevoelige kwestie geweest. Beide landen hebben een lange geschiedenis van conflicten en spanningen, maar de afgelopen jaren lijkt er sprake te zijn van een toenadering tussen de twee landen. Deze ontwikkeling is deels te danken aan de gemeenschappelijke vijand van beide landen: Iran. Iran heeft de afgelopen jaren zijn invloed in de regio vergroot en heeft terroristische groeperingen gesteund die actief zijn tegen zowel Saudi-Arabië als Israël.

Hoewel de toenadering tussen Saudi-Arabië en Israël een opmerkelijke ontwikkeling is, zijn er nog steeds veel uitdagingen die moeten worden overwonnen. Het Palestijnse probleem blijft een belangrijk obstakel voor de normalisatie van de betrekkingen tussen de Arabische landen en Israël. Bovendien zijn er nog steeds veel mensen in de regio die zich verzetten tegen de normalisatie van de betrekkingen tussen Saudi-Arabië en Israël.

Toch lijkt de toenadering tussen Saudi-Arabië en Israël een positieve ontwikkeling te zijn voor de stabiliteit en veiligheid in de regio. Als beide landen samenwerken om de gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken, kan dit leiden tot meer stabiliteit en veiligheid in de regio. Het is belangrijk dat andere landen in de regio deze ontwikkeling steunen en dat er stappen worden gezet om het Palestijnse probleem op te lossen.

Gerelateerde onderwerpen