Israël Blog

Stammen van Israël

De stammen van Israël zijn een belangrijk onderdeel van de geschiedenis en cultuur van het Joodse volk. De twaalf stammen van Israël zijn afstammelingen van de twaalf zonen van Jakob, die later bekend werd als Israël. Elk van de twaalf stammen heeft zijn eigen geschiedenis, tradities en gebruiken.

De twaalf stammen van Israël

De twaalf stammen van Israël zijn Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Jozef en Benjamin. Elk van deze stammen heeft zijn eigen geschiedenis en tradities.

Ruben was de oudste zoon van Jakob, maar verloor zijn eerstgeboorterecht vanwege zijn zonde. Simeon en Levi waren berucht vanwege hun wraakzuchtige daden tegen de stad Sichem. Juda was de stam waaruit koning David en later Jezus Christus voortkwamen. Issachar was bekend om zijn kennis van de tijden en seizoenen. Zebulon was een zeevarende stam. Dan was de stam die de afgod Jerobeam introduceerde. Naftali was bekend om zijn snelle voeten. Gad was een stam van krijgers. Aser was bekend om zijn vruchtbare land. Jozef was de stam waaruit de twee zonen Efraïm en Manasse voortkwamen. Benjamin was de jongste zoon van Jakob.

De verdeling van het land

Na de uittocht uit Egypte en de veertig jaar in de woestijn, verdeelde Jozua het land van Israël onder de twaalf stammen. Elk van de stammen kreeg een eigen gebied toegewezen. De stam Levi kreeg geen eigen gebied, maar kreeg in plaats daarvan steden verspreid over het hele land waar ze als priesters dienden.

De verdeling van het land was gebaseerd op de belofte die God aan Abraham had gedaan. God had Abraham beloofd dat zijn nakomelingen het land van Kanaän zouden bezitten. De verdeling van het land was dus een vervulling van deze belofte.

De scheuring van het koninkrijk

Na de dood van koning Salomo viel het koninkrijk Israël uiteen in twee delen. Het noordelijke deel werd het koninkrijk Israël genoemd en bestond uit tien stammen. Het zuidelijke deel werd het koninkrijk Juda genoemd en bestond uit de stammen Juda en Benjamin.

De scheuring van het koninkrijk was het gevolg van de zonden van koning Salomo. Salomo had vele vrouwen en aanbad afgoden. Als straf hiervoor beloofde God dat het koninkrijk uiteen zou vallen na de dood van Salomo.

De ballingschap en terugkeer

Na de val van het koninkrijk Israël en Juda werden de Joden in ballingschap gevoerd. De Assyriërs voerden de tien stammen van Israël weg en de Babyloniërs voerden de stam Juda weg. Na zeventig jaar in ballingschap te hebben geleefd, keerden de Joden terug naar het land van Israël onder leiding van Ezra en Nehemia.

De terugkeer naar het land van Israël was een belangrijk moment in de geschiedenis van het Joodse volk. Het was een vervulling van de profetieën die waren gegeven over de terugkeer van de ballingen. Het was ook het begin van de wederopbouw van de tempel en de stad Jeruzalem.

De stammen van Israël vandaag de dag

Vandaag de dag zijn de stammen van Israël niet meer zo duidelijk te onderscheiden als in het verleden. Na de ballingschap en de terugkeer zijn de stammen vermengd geraakt en is de identiteit van de stammen verloren gegaan.

Toch zijn er nog steeds Joden die zichzelf identificeren als afstammelingen van een bepaalde stam. Dit gebeurt vooral onder de Jemenitische Joden, die beweren afstammelingen te zijn van de stam Dan. Ook onder de Ethiopische Joden zijn er stammen die zichzelf identificeren als afstammelingen van een bepaalde stam.

Conclusie

De stammen van Israël zijn een belangrijk onderdeel van de geschiedenis en cultuur van het Joodse volk. Elk van de twaalf stammen heeft zijn eigen geschiedenis, tradities en gebruiken. De verdeling van het land en de scheuring van het koninkrijk hebben grote invloed gehad op de geschiedenis van het Joodse volk. De ballingschap en terugkeer waren belangrijke momenten in de geschiedenis van het Joodse volk en de identiteit van de stammen is nog steeds belangrijk voor sommige Joden vandaag de dag.

Gerelateerde onderwerpen