Israël Blog

Tribe of Israel: De Twaalf Stammen van Israël

De Tribe of Israel, ook wel bekend als de Twaalf Stammen van Israël, is een belangrijk onderwerp in de Joodse en christelijke geschiedenis. Het verwijst naar de twaalf zonen van Jacob, die later bekend werden als de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Deze stammen speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van het oude Israël en hebben nog steeds invloed op de hedendaagse Joodse cultuur en religie.

De Twaalf Zonen van Jacob

De Twaalf Stammen van Israël vinden hun oorsprong in de twaalf zonen van Jacob, die later bekend werden als de patriarchen van de stammen. Jacob had twaalf zonen bij vier verschillende vrouwen: Leah, Rachel, Bilhah en Zilpah. De zonen van Leah waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zebulon. De zonen van Rachel waren Jozef en Benjamin. De zonen van Bilhah waren Dan en Naftali, en de zonen van Zilpah waren Gad en Aser.

Deze twaalf zonen werden later de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Elk van de stammen had zijn eigen territorium in het land van Israël en had zijn eigen unieke kenmerken en tradities.

De Stammen van Israël

De twaalf stammen van Israël waren als volgt:

 • Reuben
 • Simeon
 • Levi
 • Juda
 • Issachar
 • Zebulon
 • Dan
 • Naphtali
 • Gad
 • Asher
 • Jozef
 • Benjamin

Elke stam had zijn eigen territorium in het land van Israël en had zijn eigen unieke kenmerken en tradities. De stammen waren ook verdeeld in twee groepen: de zes stammen van het noorden en de zes stammen van het zuiden. De zes stammen van het noorden waren Efraïm, Manasse, Dan, Aser, Naftali en Gad. De zes stammen van het zuiden waren Juda, Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulon en Levi.

De Geschiedenis van de Stammen van Israël

De geschiedenis van de stammen van Israël is lang en complex. Na de dood van koning Salomo in 931 v.Chr. werd het koninkrijk Israël verdeeld in twee delen: het noordelijke koninkrijk Israël en het zuidelijke koninkrijk Juda. Het noordelijke koninkrijk werd geregeerd door een reeks van koningen, terwijl het zuidelijke koninkrijk werd geregeerd door de afstammelingen van koning David.

In 722 v.Chr. werd het noordelijke koninkrijk Israël veroverd door de Assyriërs en werden de tien stammen van het noorden in ballingschap gestuurd. Deze ballingschap wordt vaak aangeduid als de “verloren stammen van Israël”, omdat hun lot onbekend is gebleven. De twee stammen van het zuiden, Juda en Benjamin, werden later veroverd door de Babyloniërs en werden in ballingschap gestuurd naar Babylon.

Na de ballingschap keerden de Joden terug naar het land van Israël en begonnen ze opnieuw te bouwen. De stammen van Israël werden echter nooit herenigd en de “verloren stammen” zijn nog steeds een mysterie.

De Invloed van de Stammen van Israël op de Joodse Cultuur en Religie

De stammen van Israël hebben nog steeds invloed op de hedendaagse Joodse cultuur en religie. De Joodse kalender is bijvoorbeeld gebaseerd op de cyclus van de maan en de zon, die elk hun eigen symbolische betekenis hebben. De twaalf maanden van de Joodse kalender zijn vernoemd naar de twaalf stammen van Israël.

De stammen van Israël hebben ook invloed gehad op de Joodse mystiek en de Kabbala. Elk van de stammen wordt geassocieerd met een bepaalde sefira, of spirituele eigenschap, in de Kabbala. Bijvoorbeeld, de sefira van Chesed (liefde en genade) wordt geassocieerd met de stam van Juda, terwijl de sefira van Gevurah (kracht en discipline) wordt geassocieerd met de stam van Levi.

De stammen van Israël hebben ook invloed gehad op de Joodse liturgie en gebeden. Veel gebeden en liederen verwijzen naar de stammen van Israël en hun geschiedenis. Bijvoorbeeld, het Avinu Malkeinu-gebed, dat wordt gezongen tijdens de Joodse feestdagen, verwijst naar de twaalf stammen van Israël en hun lot.

Conclusie

De Tribe of Israel, of de Twaalf Stammen van Israël, is een belangrijk onderwerp in de Joodse en christelijke geschiedenis. Het verwijst naar de twaalf zonen van Jacob, die later bekend werden als de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Deze stammen speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van het oude Israël en hebben nog steeds invloed op de hedendaagse Joodse cultuur en religie.

Gerelateerde onderwerpen