Israël Blog

Tribes of Israel

De stammen van Israël, ook wel bekend als de twaalf stammen van Israël, zijn de twaalf nakomelingen van Jakob, die later bekend werd als Israël. De stammen zijn genoemd naar de twaalf zonen van Jakob, die elk de stamvader werden van een van de twaalf stammen. De stammen van Israël speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van het oude Israël en hebben nog steeds invloed op de hedendaagse joodse cultuur en religie.

De twaalf stammen van Israël

De twaalf stammen van Israël zijn als volgt:

 • Reuben
 • Simeon
 • Levi
 • Juda
 • Dan
 • Naphtali
 • Gad
 • Asher
 • Issachar
 • Zebulun
 • Joseph (bestaande uit de stammen Efraïm en Manasse)
 • Benjamin

Elke stam had zijn eigen territorium in het oude Israël en had zijn eigen specifieke rol in de samenleving. Bijvoorbeeld, de stam Levi was verantwoordelijk voor de religieuze diensten in de tempel, terwijl de stam Juda de leidende stam was en de koningen van Israël voortbracht.

De geschiedenis van de stammen van Israël

De geschiedenis van de stammen van Israël begint met Jakob, die later bekend werd als Israël. Jakob had twaalf zonen, die elk de stamvader werden van een van de twaalf stammen. De stammen van Israël werden later verenigd onder koning David en zijn zoon Salomo, maar na de dood van Salomo splitste het koninkrijk in tweeën: het noordelijke koninkrijk van Israël en het zuidelijke koninkrijk van Juda.

Het noordelijke koninkrijk van Israël werd veroverd door de Assyriërs in 722 voor Christus en de stammen werden verspreid over het Assyrische rijk. Het zuidelijke koninkrijk van Juda werd later veroverd door de Babyloniërs in 586 voor Christus en de stammen werden in ballingschap gevoerd naar Babylon. Na de ballingschap keerden sommige stammen terug naar Israël, maar anderen bleven verspreid over de wereld.

De invloed van de stammen van Israël op de joodse cultuur en religie

De stammen van Israël hebben nog steeds invloed op de hedendaagse joodse cultuur en religie. Bijvoorbeeld, de joodse kalender is gebaseerd op de maancyclus en de namen van de maanden zijn afgeleid van de Babylonische namen die werden gebruikt tijdens de ballingschap van de stammen van Israël in Babylon.

Daarnaast worden de stammen van Israël nog steeds herdacht tijdens joodse feesten en ceremonies. Bijvoorbeeld, tijdens het joodse feest van Pesach wordt de uittocht uit Egypte herdacht en wordt het verhaal verteld van hoe de stammen van Israël werden bevrijd uit slavernij.

Conclusie

De stammen van Israël hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het oude Israël en hebben nog steeds invloed op de hedendaagse joodse cultuur en religie. De twaalf stammen van Israël zijn genoemd naar de twaalf zonen van Jakob en elk had zijn eigen specifieke rol in de samenleving. Hoewel de stammen van Israël werden verspreid over de wereld na de verovering van Israël en Juda, blijven ze nog steeds een belangrijk onderdeel van de joodse geschiedenis en cultuur.

Gerelateerde onderwerpen