Israël Blog

Welk vaccin gebruikt Israël?

Israël is een van de landen die wereldwijd voorop loopt in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Het land heeft al meer dan de helft van zijn bevolking volledig gevaccineerd en is daarmee een van de koplopers in de wereld. Maar welk vaccin gebruikt Israël eigenlijk?

Welke vaccins zijn goedgekeurd in Israël?

Israël heeft tot nu toe drie vaccins goedgekeurd voor gebruik in het land: Pfizer-BioNTech, Moderna en AstraZeneca. Het Pfizer-BioNTech-vaccin is het meest gebruikte vaccin in Israël en wordt momenteel gebruikt voor de meeste vaccinaties. Het Moderna-vaccin wordt ook gebruikt, maar in mindere mate. Het AstraZeneca-vaccin is nog niet veel gebruikt in Israël vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen.

Waarom heeft Israël gekozen voor het Pfizer-BioNTech-vaccin?

Israël heeft gekozen voor het Pfizer-BioNTech-vaccin vanwege verschillende redenen. Ten eerste heeft het vaccin een hoge effectiviteit aangetoond in klinische onderzoeken, met een effectiviteit van meer dan 95%. Ten tweede heeft het vaccin een goede veiligheidsprofiel en zijn er geen ernstige bijwerkingen gemeld. Ten derde heeft Israël een goede relatie met Pfizer en heeft het land een overeenkomst gesloten met het bedrijf om voldoende doses van het vaccin te krijgen voor de hele bevolking.

Hoe verloopt de vaccinatiecampagne in Israël?

De vaccinatiecampagne in Israël is een van de snelste en meest succesvolle ter wereld. Het land begon in december 2020 met vaccineren en heeft sindsdien meer dan 9 miljoen doses toegediend aan zijn bevolking van ongeveer 9,3 miljoen mensen. Meer dan 4,5 miljoen mensen hebben al beide doses van het vaccin gekregen, wat neerkomt op meer dan 50% van de bevolking.

Israël heeft een zeer efficiënt vaccinatieprogramma opgezet, waarbij het land gebruik maakt van geavanceerde technologieën en een goed georganiseerd gezondheidszorgsysteem. Het land heeft ook een zeer hoge vaccinatiebereidheid onder zijn bevolking, met meer dan 80% van de bevolking die bereid is om zich te laten vaccineren.

Wat zijn de resultaten van de vaccinatiecampagne in Israël?

De resultaten van de vaccinatiecampagne in Israël zijn zeer bemoedigend. Het land heeft een aanzienlijke daling gezien in het aantal nieuwe COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen sinds het begin van de vaccinatiecampagne. Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen is gedaald van meer dan 10.000 in januari 2021 tot minder dan 100 in mei 2021. Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen is ook aanzienlijk gedaald.

De vaccinatiecampagne heeft ook geholpen om de economie van Israël te herstellen. Het land heeft de beperkingen opgeheven en de meeste bedrijven zijn weer open. Het toerisme is ook weer op gang gekomen, met een toename van het aantal toeristen dat het land bezoekt.

Conclusie

Israël heeft gekozen voor het Pfizer-BioNTech-vaccin vanwege de hoge effectiviteit en goede veiligheidsprofiel. De vaccinatiecampagne in Israël is een van de snelste en meest succesvolle ter wereld, met meer dan 50% van de bevolking die al beide doses van het vaccin heeft gekregen. De resultaten van de vaccinatiecampagne zijn zeer bemoedigend, met een aanzienlijke daling van het aantal nieuwe COVID-19-gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. De vaccinatiecampagne heeft ook geholpen om de economie van Israël te herstellen.

Gerelateerde onderwerpen