Israël Blog

AstraZeneca Israel: Een kijk op de ontwikkeling en distributie van het COVID-19 vaccin

De COVID-19 pandemie heeft de wereld op zijn kop gezet en heeft geleid tot een wereldwijde race om een vaccin te ontwikkelen. Een van de bedrijven die zich heeft gericht op de ontwikkeling van een vaccin is AstraZeneca, een farmaceutisch bedrijf dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. In dit artikel zullen we ons richten op de ontwikkeling en distributie van het AstraZeneca COVID-19 vaccin in Israël.

Ontwikkeling van het AstraZeneca COVID-19 vaccin

Het AstraZeneca COVID-19 vaccin, ook wel bekend als het Oxford-AstraZeneca vaccin, is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Oxford. Het vaccin is gebaseerd op een virale vector technologie, waarbij een onschadelijk virus wordt gebruikt om een stukje van het COVID-19 virus in het lichaam te brengen. Dit stukje van het virus zorgt ervoor dat het immuunsysteem van het lichaam antilichamen aanmaakt tegen het COVID-19 virus.

De ontwikkeling van het AstraZeneca COVID-19 vaccin begon in januari 2020, toen de genetische code van het COVID-19 virus voor het eerst werd gepubliceerd. In april 2020 begon AstraZeneca met klinische proeven van het vaccin, waarbij het vaccin werd getest op een groep vrijwilligers. In november 2020 publiceerde AstraZeneca de resultaten van de klinische proeven, waaruit bleek dat het vaccin een effectiviteit had van ongeveer 70%.

Distributie van het AstraZeneca COVID-19 vaccin in Israël

Israël is een van de landen die het AstraZeneca COVID-19 vaccin heeft goedgekeurd voor gebruik. Het vaccin is opgenomen in het nationale vaccinatieprogramma van Israël, dat begon in december 2020. Het vaccin wordt gratis aangeboden aan alle inwoners van Israël die ouder zijn dan 16 jaar.

De distributie van het AstraZeneca COVID-19 vaccin in Israël wordt gecoördineerd door het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie heeft een plan opgesteld om het vaccin te distribueren naar verschillende locaties in het hele land, waaronder ziekenhuizen, klinieken en vaccinatiecentra. Het ministerie werkt ook samen met zorgverleners en apotheken om het vaccin beschikbaar te maken voor mensen die niet in staat zijn om naar een vaccinatiecentrum te gaan.

Israël heeft tot nu toe ongeveer 4,5 miljoen doses van het AstraZeneca COVID-19 vaccin ontvangen. Het land heeft ook doses van andere COVID-19 vaccins ontvangen, waaronder het Pfizer-BioNTech vaccin en het Moderna vaccin.

Reacties op het AstraZeneca COVID-19 vaccin

Hoewel het AstraZeneca COVID-19 vaccin is goedgekeurd voor gebruik in Israël en andere landen, heeft het vaccin ook kritiek ontvangen van sommige experts en het publiek. Een van de belangrijkste zorgen is de effectiviteit van het vaccin, die lager is dan die van sommige andere COVID-19 vaccins.

Een andere zorg is de veiligheid van het vaccin. In maart 2021 heeft een aantal landen, waaronder Nederland, het gebruik van het AstraZeneca COVID-19 vaccin tijdelijk stopgezet vanwege meldingen van bloedstolsels bij mensen die het vaccin hadden ontvangen. Na een grondig onderzoek heeft de Europese Medicijnenagentschap (EMA) echter geconcludeerd dat het vaccin veilig is en dat de voordelen opwegen tegen de risico’s.

Conclusie

Het AstraZeneca COVID-19 vaccin is een van de vaccins die momenteel beschikbaar zijn om de COVID-19 pandemie te bestrijden. Het vaccin is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Oxford en is gebaseerd op virale vector technologie. Het vaccin is goedgekeurd voor gebruik in Israël en wordt gratis aangeboden aan alle inwoners van Israël die ouder zijn dan 16 jaar. Hoewel het vaccin kritiek heeft ontvangen van sommige experts en het publiek, heeft de Europese Medicijnenagentschap geconcludeerd dat het vaccin veilig is en dat de voordelen opwegen tegen de risico’s.

Gerelateerde onderwerpen