Israël Blog

Israel Population: Een Overzicht van de Demografie van Israël

Israël is een klein land in het Midden-Oosten met een bevolking van ongeveer 9,3 miljoen mensen. Het land heeft een rijke geschiedenis en cultuur, en is de thuisbasis van verschillende religies en etnische groepen. In dit artikel zullen we een overzicht geven van de demografie van Israël, inclusief de bevolkingsgroei, etnische samenstelling en religieuze affiliaties.

Bevolkingsgroei in Israël

De bevolking van Israël is de afgelopen decennia gestaag gegroeid. In 1948, toen Israël werd opgericht, was de bevolking ongeveer 800.000. Sindsdien is de bevolking meer dan tien keer zo groot geworden. In 2020 bedroeg de bevolking van Israël ongeveer 9,3 miljoen mensen.

De bevolkingsgroei van Israël is voornamelijk te danken aan de hoge vruchtbaarheidscijfers van de joodse bevolking. In 2019 bedroeg het vruchtbaarheidscijfer van joodse vrouwen in Israël 3,1 kinderen per vrouw, terwijl het vruchtbaarheidscijfer van Arabische vrouwen in Israël 3,2 kinderen per vrouw bedroeg. Dit zijn aanzienlijk hogere cijfers dan het wereldwijde gemiddelde van 2,5 kinderen per vrouw.

Naast de hoge vruchtbaarheidscijfers heeft Israël ook een hoog immigratiecijfer. Sinds de oprichting van de staat Israël hebben meer dan 3,2 miljoen Joden uit verschillende delen van de wereld zich in Israël gevestigd. Dit heeft bijgedragen aan de groei van de joodse bevolking van Israël.

Etnische Samenstelling van Israël

Israël is een multiculturele samenleving met verschillende etnische groepen. De meerderheid van de bevolking van Israël is joods, met ongeveer 74% van de bevolking die zichzelf als joods identificeert. De Arabische bevolking van Israël is de grootste minderheidsgroep, met ongeveer 21% van de bevolking. De overige 5% van de bevolking bestaat uit verschillende etnische groepen, waaronder Druzen, Bedoeïenen en andere minderheden.

De joodse bevolking van Israël is verdeeld in verschillende etnische groepen, waaronder Asjkenazische Joden, Sefardische Joden, Mizrachi Joden en Ethiopische Joden. Asjkenazische Joden zijn afkomstig uit Europa en vormen de grootste groep binnen de joodse bevolking van Israël, met ongeveer 45% van de joodse bevolking. Sefardische Joden zijn afkomstig uit Spanje en Portugal en vormen ongeveer 15% van de joodse bevolking van Israël. Mizrachi Joden zijn afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika en vormen ongeveer 40% van de joodse bevolking van Israël. Ethiopische Joden zijn afkomstig uit Ethiopië en vormen een kleine minderheid binnen de joodse bevolking van Israël.

De Arabische bevolking van Israël is verdeeld in verschillende groepen, waaronder Palestijnse Arabieren, Bedoeïenen en Druzen. Palestijnse Arabieren vormen de grootste groep binnen de Arabische bevolking van Israël, met ongeveer 80% van de Arabische bevolking. Bedoeïenen zijn nomadische Arabieren die in de Negev-woestijn wonen, terwijl Druzen een religieuze minderheid zijn die voornamelijk in het noorden van Israël wonen.

Religieuze Affiliaties in Israël

Religie speelt een belangrijke rol in de samenleving van Israël. De meerderheid van de joodse bevolking van Israël is religieus, met ongeveer 44% van de joodse bevolking die zichzelf als orthodox beschouwt. Ongeveer 21% van de joodse bevolking beschouwt zichzelf als traditioneel, terwijl ongeveer 35% van de joodse bevolking zichzelf als seculier beschouwt.

De Arabische bevolking van Israël is voornamelijk moslim, met ongeveer 82% van de Arabische bevolking die zichzelf als moslim beschouwt. Ongeveer 9% van de Arabische bevolking is christen, terwijl ongeveer 9% van de Arabische bevolking zichzelf als Druzen beschouwt.

Naast joden en Arabieren zijn er ook andere religieuze minderheden in Israël, waaronder christenen, druzen en bahá’ís. Christenen vormen ongeveer 2% van de bevolking van Israël, terwijl Druzen en bahá’ís elk minder dan 1% van de bevolking vormen.

Conclusie

Israël is een multiculturele samenleving met verschillende etnische groepen en religieuze affiliaties. De bevolking van Israël is de afgelopen decennia gestaag gegroeid, voornamelijk als gevolg van de hoge vruchtbaarheidscijfers van de joodse bevolking en het hoge immigratiecijfer. De joodse bevolking van Israël is verdeeld in verschillende etnische groepen, terwijl de Arabische bevolking van Israël is verdeeld in verschillende groepen, waaronder Palestijnse Arabieren, Bedoeïenen en Druzen. Religie speelt een belangrijke rol in de samenleving van Israël, met de meerderheid van de joodse bevolking die religieus is en de Arabische bevolking die voornamelijk moslim is.

Gerelateerde onderwerpen