Israël Blog

Muur Israel: Een controversieel bouwwerk

Israël Informatie

De muur Israel, ook wel bekend als de Westelijke Jordaanoeverbarrière, is een fysieke barrière die door Israel is gebouwd om de Westelijke Jordaanoever te scheiden van Israel. Het bouwwerk is omstreden en heeft geleid tot veel kritiek vanuit de internationale gemeenschap. In dit artikel zullen we de geschiedenis, het doel en de gevolgen van de muur Israel bespreken.

Geschiedenis van de muur Israel

De bouw van de muur Israel begon in 2002, tijdens de Tweede Intifada, een periode van geweld tussen Israel en de Palestijnen. Het doel van de muur was om terroristische aanslagen vanuit de Westelijke Jordaanoever te voorkomen. De bouw van de muur werd gesteund door de Israëlische regering en de meeste Israëlische burgers, die de muur zagen als een noodzakelijke maatregel om de veiligheid van Israël te waarborgen.

De Palestijnen en de internationale gemeenschap waren echter fel tegen de bouw van de muur. Zij beschouwden de muur als een illegale en onrechtvaardige maatregel die de Palestijnse bevolking op de Westelijke Jordaanoever zou isoleren en hun bewegingsvrijheid zou beperken. De Palestijnen beschouwen de Westelijke Jordaanoever als hun toekomstige staat en zien de muur als een obstakel voor hun onafhankelijkheid.

Doel van de muur Israel

Het doel van de muur Israel is om terroristische aanslagen vanuit de Westelijke Jordaanoever te voorkomen. Volgens de Israëlische regering heeft de muur geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal aanslagen. Tijdens de Tweede Intifada waren er dagelijks aanslagen in Israël, maar sinds de bouw van de muur is het aantal aanslagen drastisch afgenomen.

De muur Israel bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder betonnen muren, hekken, prikkeldraad en elektronische detectiesystemen. De muur is ongeveer 700 kilometer lang en loopt door de Westelijke Jordaanoever, waarbij het soms diep in Palestijns gebied doordringt. De muur is op sommige plaatsen meer dan 8 meter hoog en wordt bewaakt door Israëlische soldaten.

Gevolgen van de muur Israel

De muur Israel heeft geleid tot veel kritiek vanuit de internationale gemeenschap. De Palestijnen beschouwen de muur als een illegale en onrechtvaardige maatregel die hun bewegingsvrijheid beperkt en hun toekomstige staat in gevaar brengt. De muur heeft geleid tot de vernietiging van Palestijnse huizen en landbouwgrond, en heeft de economie van de Westelijke Jordaanoever ernstig geschaad.

De muur heeft ook geleid tot de isolatie van Palestijnse gemeenschappen en heeft de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid beperkt. Palestijnen die aan de verkeerde kant van de muur wonen, hebben moeite om hun familie en vrienden te bezoeken en hebben beperkte toegang tot basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit.

De muur Israel heeft ook geleid tot spanningen tussen Israël en de Palestijnen. De bouw van de muur wordt gezien als een provocatie door de Palestijnen en heeft geleid tot gewelddadige confrontaties tussen Israëlische soldaten en Palestijnse demonstranten. De muur heeft ook geleid tot kritiek vanuit de internationale gemeenschap, die de muur beschouwt als een schending van het internationaal recht en de mensenrechten.

Conclusie

De muur Israel is een controversieel bouwwerk dat geleid heeft tot veel kritiek vanuit de internationale gemeenschap. De muur is gebouwd om terroristische aanslagen vanuit de Westelijke Jordaanoever te voorkomen, maar heeft geleid tot de isolatie van Palestijnse gemeenschappen en heeft de economie van de Westelijke Jordaanoever ernstig geschaad. De muur heeft ook geleid tot spanningen tussen Israël en de Palestijnen en heeft geleid tot kritiek vanuit de internationale gemeenschap. Het is belangrijk dat er een oplossing wordt gevonden voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen, zodat de muur Israel kan worden afgebroken en er vrede kan worden bereikt in de regio.

Gerelateerde onderwerpen