Israël Blog

Palestine Israel Conflict Timeline

Israël Informatie

Palestine Israel Conflict Timeline

Al decennialang is er een conflict tussen Palestina en Israël. Het begon in de late 19e eeuw en is nog steeds gaande. In dit artikel zullen we de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van het conflict bespreken.

1880-1917: Begin van de Joodse immigratie naar Palestina

In de late 19e eeuw begon de Joodse immigratie naar Palestina, dat toen onderdeel was van het Ottomaanse Rijk. De Joden wilden een eigen staat creëren in Palestina, dat voor hen een heilige plaats was vanwege de Bijbelse geschiedenis. Dit leidde tot spanningen met de Arabische bevolking die zich bedreigd voelde door de groeiende Joodse aanwezigheid.

1917-1947: Brits Mandaat over Palestina

Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Groot-Brittannië het mandaat over Palestina van de Volkenbond. De Britten beloofden zowel de Joden als de Arabieren een eigen staat, maar deze belofte bleek onmogelijk te realiseren. De spanningen tussen de twee groepen namen toe en er braken regelmatig gewelddadige conflicten uit.

1947-1949: VN-verdelingsplan en oprichting van de staat Israël

In 1947 stelde de Verenigde Naties een verdelingsplan voor Palestina voor, waarbij het land werd verdeeld in een Joodse en een Arabische staat. De Joden accepteerden het plan, maar de Arabieren wezen het af. In 1948 riepen de Joden de staat Israël uit, wat leidde tot een oorlog met de Arabische buurlanden. Na een jaar van gevechten werd er een wapenstilstand gesloten en werd Israël erkend als een onafhankelijke staat.

1967: Zesdaagse Oorlog

In 1967 brak er opnieuw oorlog uit tussen Israël en de Arabische buurlanden. Israël won deze oorlog en bezette de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, de Sinaïwoestijn en de Golanhoogten. Deze bezetting leidde tot internationale veroordeling en tot op de dag van vandaag is er geen vrede tussen Israël en de Palestijnen.

1993: Oslo-akkoorden

In 1993 werden de Oslo-akkoorden gesloten tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Hierin werd afgesproken dat er een Palestijnse staat zou worden opgericht en dat Israël zich zou terugtrekken uit de bezette gebieden. Helaas werden deze afspraken niet nagekomen en bleef de situatie gespannen.

2000: Tweede Intifada

In 2000 brak er een nieuwe opstand uit onder de Palestijnen, die bekend werd als de Tweede Intifada. Deze opstand duurde vijf jaar en leidde tot veel geweld en doden aan beide kanten. Er werden verschillende vredesbesprekingen gevoerd, maar deze liepen steeds op niets uit.

2014: Gaza-oorlog

In 2014 brak er opnieuw oorlog uit tussen Israël en de Palestijnen, dit keer in de Gazastrook. De oorlog duurde 50 dagen en leidde tot meer dan 2000 doden, voornamelijk Palestijnen. De internationale gemeenschap veroordeelde het geweld aan beide kanten en riep op tot een vreedzame oplossing van het conflict.

2021: Huidige situatie

Op dit moment is er nog steeds geen vrede tussen Israël en de Palestijnen. De spanningen zijn de afgelopen maanden weer opgelopen, met gewelddadige confrontaties in Jeruzalem en raketaanvallen vanuit Gaza op Israël. De internationale gemeenschap roept op tot een einde aan het geweld en tot een vreedzame oplossing van het conflict.

Concluderend kunnen we stellen dat het conflict tussen Israël en Palestina al decennialang voortduurt en dat er nog steeds geen oplossing in zicht is. Het is belangrijk dat beide partijen bereid zijn om concessies te doen en dat er internationale steun is voor een vreedzame oplossing van het conflict.

Gerelateerde onderwerpen