Israël Blog

Vaccinatie in Israël: een succesverhaal

Israël is een van de landen die het snelst en meest succesvol heeft gevaccineerd tegen COVID-19. Het land heeft een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld en heeft daarmee een belangrijke mijlpaal bereikt in de strijd tegen het virus. In dit artikel bespreken we hoe Israël dit voor elkaar heeft gekregen en wat de gevolgen zijn van deze vaccinatiecampagne.

De start van de vaccinatiecampagne

Israël begon op 19 december 2020 met de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Het land had toen al een contract getekend met Pfizer-BioNTech voor de levering van miljoenen doses van het vaccin. Het eerste vaccin werd toegediend aan een 90-jarige vrouw in een verpleeghuis in Jeruzalem. Al snel volgden meer ouderen en zorgmedewerkers.

De vaccinatiecampagne verliep voorspoedig en al snel werden er dagelijks meer dan 100.000 mensen gevaccineerd. In januari 2021 had Israël al meer dan 2 miljoen mensen gevaccineerd, wat neerkomt op ongeveer een kwart van de bevolking. Inmiddels is dat aantal gestegen tot meer dan 5 miljoen, oftewel meer dan de helft van de bevolking.

Hoe heeft Israël dit voor elkaar gekregen?

Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen aan het succes van de vaccinatiecampagne in Israël. Ten eerste heeft het land een goed functionerend gezondheidszorgsysteem, waardoor de vaccinatiecampagne snel en efficiënt kon worden uitgevoerd. Daarnaast heeft Israël veel ervaring met grootschalige vaccinatiecampagnes, bijvoorbeeld tegen polio.

Een andere belangrijke factor is de samenwerking met Pfizer-BioNTech. Israël heeft als een van de eerste landen een contract getekend met deze farmaceut voor de levering van het vaccin. Hierdoor kon het land snel beginnen met vaccineren en was er voldoende voorraad beschikbaar. Ook heeft Israël veel geïnvesteerd in de logistiek rondom de vaccinatiecampagne, bijvoorbeeld door het opzetten van vaccinatiecentra en het inhuren van extra personeel.

Tot slot heeft de Israëlische overheid veel gedaan om de bevolking te overtuigen van het belang van vaccinatie. Zo heeft premier Benjamin Netanyahu zichzelf laten vaccineren op televisie en heeft hij opgeroepen tot massale vaccinatie. Ook zijn er verschillende campagnes gestart om mensen te informeren over de veiligheid en effectiviteit van het vaccin.

De gevolgen van de vaccinatiecampagne

De vaccinatiecampagne heeft al snel geleid tot een daling van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in Israël. In februari 2021 waren er nog maar enkele honderden nieuwe besmettingen per dag, terwijl dat aantal in januari nog boven de 10.000 lag. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen is sterk gedaald.

Deze positieve ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat Israël langzaam maar zeker weer kan terugkeren naar het normale leven. Zo zijn de scholen weer open en zijn er weer evenementen mogelijk. Ook is de economie weer aan het herstellen.

Conclusie

De vaccinatiecampagne in Israël is een groot succes gebleken. Het land heeft een van de hoogste vaccinatiegraden ter wereld en heeft daarmee een belangrijke mijlpaal bereikt in de strijd tegen COVID-19. De samenwerking met Pfizer-BioNTech, het goed functionerende gezondheidszorgsysteem en de overtuigingskracht van de Israëlische overheid hebben hieraan bijgedragen. De positieve gevolgen van de vaccinatiecampagne zijn al zichtbaar in de dalende besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Israël kan langzaam maar zeker weer terugkeren naar het normale leven.

Gerelateerde onderwerpen